Hopp til hovedinnhold
I AF er vi kjent for vår nysgjerrighet og for å være en pådriver for en bedre og mer fremtidsrettet bransje. Vi er lydhøre for gode ideer fra alle deler av virksomheten. Alt kan forbedres. Vi vil fortsette arbeidet med digitalisering, bedre utnyttelse av data og er stadig på utkikk etter nye forretningsmuligheter.   En del av innovasjonsarbeidet handler om å se langt frem, analysere og kategorisere fremtidsperspektiver, utforske muligheter og iverksette piloter i konsernet. Identifisering av produktivitetsforbedringer, kan føre til utvikling av løsninger i eget hus, eller investering i miljøer, kompetanse eller teknologi som kan gi store gevinster for AF sin prosjektindustri. Vi skal videreutvikle og profesjonalisere vårt eierskap i tidligfaseselskaper og øke kjennskapen til AF som utfordrer og innovatør.

Innovasjonsmål i AF Gruppen

 • 1000

  MNOK

  Lønnsom virksomhet utenfor kjernevirksomheten.

 • Årlig introdusere minst to digitale verktøy som gir operative resultater.

 • 15

  %

  Avkastning på investeringer i tidligfaseselskaper.

Aktuelt

Vi skal være Nordens mest nysgjerrige entreprenør.
Jørgen Skovly, leder Digital/CDO i AF Gruppen