Hopp til hovedinnhold
Mot 2024 skal vi fortsette å rydde fra fortiden og bygge for fremtiden, men det blir viktigere enn noensinne å gjøre det på en bærekraftig måte. Vår bransje belaster miljøet og det er vårt ansvar å sørge at påvirkningen blir så liten som mulig. AF har lang erfaring med prosjekter hvor det stilles omfattende miljøkrav, og har god kunnskap om hvordan prosess, materialvalg og driftsløsninger påvirker miljøet. Vi skal bruke vår kompetanse til å redusere avfall og klimagassutslipp i prosjektene og påvirke kundene til å velge gode miljøløsninger. Vi skal også være en ambassadør for at klima- og miljøbesparelser kan være lønnsomme. Innovasjon og miljøfokus går hånd i hånd. Vi tvinges til å tenke nytt og finne bedre løsninger. Miljøparkene til AF er eksempler på løsninger hvor materialer som tidligere ville gått til deponi, nå kan gjenvinnes og leve videre. Vi skal fortsette å tilegne og tiltrekke oss relevant klima- og miljøkompetanse og utvikle nye og etterspurte klima- og miljøtjenester.
Vi skal redusere vårt fotavtrykk på miljøet og være ledende i å skape samfunnsnyttige forretningsmuligheter.
Anastasia Wraa, Miljøsjef i AF Gruppen

Klima og miljømål i AF Gruppen

 • 50

  %

  Halvere klimagassutslipp i våre prosjekter innen 2030.

 • 50

  %

  Innen 2030 skal avfallsmengder som ikke kan ombrukes eller materialgjenvinnes halveres.

 • 80

  %

  Kildesortering i AF minst 80% (Myndighetskrav 60%).

Aktuelt

 • AF-posten artikkel
  Brukte brannslukkere får nytt liv

  Flere deler av AF Gruppen bidrar til at gamle brannslukkere brukes på nytt.

  Publisert 21.11.2022

 • AF-posten artikkel
  Rehab på rekordtid

  I løpet av ti måneder ble leilighetsbygget i Grønnegata 6 på Majorstua i Oslo totalrehabilitert.

  Publisert 12.09.2022

 • AF-posten artikkel
  Samhandling ga stor klimagevinst

  En god samhandlingsfase førte til en enklere brukonstruksjon som sparer miljøet for utslipp av 20.000 tonn CO2-ekvivalenter.

  Publisert 08.04.2022