Hopp til hovedinnhold
Mot 2024 skal vi fortsette å rydde fra fortiden og bygge for fremtiden, men det blir viktigere enn noensinne å gjøre det på en bærekraftig måte. Vår bransje belaster miljøet og det er vårt ansvar å sørge at påvirkningen blir så liten som mulig. AF har lang erfaring med prosjekter hvor det stilles omfattende miljøkrav, og har god kunnskap om hvordan prosess, materialvalg og driftsløsninger påvirker miljøet. Vi skal bruke vår kompetanse til å redusere avfall og klimagassutslipp i prosjektene og påvirke kundene til å velge gode miljøløsninger. Vi skal også være en ambassadør for at klima- og miljøbesparelser kan være lønnsomme. Innovasjon og miljøfokus går hånd i hånd. Vi tvinges til å tenke nytt og finne bedre løsninger. Miljøparkene til AF er eksempler på løsninger hvor materialer som tidligere ville gått til deponi, nå kan gjenvinnes og leve videre. Vi skal fortsette å tilegne og tiltrekke oss relevant klima- og miljøkompetanse og utvikle nye og etterspurte klima- og miljøtjenester.
Vi skal redusere vårt fotavtrykk på miljøet og være ledende i å skape samfunnsnyttige forretningsmuligheter.
Anastasia Wraa, Miljøsjef i AF Gruppen

Klima og miljømål i AF Gruppen

 • 50

  %

  Halvere klimagassutslipp i våre prosjekter innen 2030.

 • 50

  %

  Innen 2030 skal avfallsmengder som ikke kan ombrukes eller materialgjenvinnes halveres.

 • 80

  %

  Kildesortering i AF minst 80% (Myndighetskrav 60%).

Aktuelt

 • AF-posten artikkel
  Etterlyser over 100.000 brukte teglstein

  Trondheim Katedralskole skal rehabiliteres og utvides med nye skolebygg for å kunne ta imot enda flere elever og møte fremtidig behov. Nå etterlyser Betonmast Trøndelag over 100.000 teglstein som kan gjenbrukes i prosjektet.

  Publisert 24.03.2023

 • Sirkulær og miljøvennlig betong vinner Byggenæringens klimapris 2022

  Sammen med Betong Øst og Betonmast fikk AF Gruppen Byggenæringens klimapris 2022 for vår sirkulære og miljøvennlige betong laget med resirkulerte gravemasser.

  Publisert 30.11.2022

 • AF-posten artikkel
  Magi på byggeplassen

  Lederen av Betonmast Oslo motiveres av fornøyde medarbeiderne, miljøsatsing og magien som skapes på byggeplassen.

  Publisert 24.11.2022