Hopp til hovedinnhold
Mot 2024 skal vi fortsette å rydde fra fortiden og bygge for fremtiden, men det blir viktigere enn noensinne å gjøre det på en bærekraftig måte. Vår bransje belaster miljøet og det er vårt ansvar å sørge at påvirkningen blir så liten som mulig. AF har lang erfaring med prosjekter hvor det stilles omfattende miljøkrav, og har god kunnskap om hvordan prosess, materialvalg og driftsløsninger påvirker miljøet. Vi skal bruke vår kompetanse til å redusere avfall og klimagassutslipp i prosjektene og påvirke kundene til å velge gode miljøløsninger. Vi skal også være en ambassadør for at klima- og miljøbesparelser kan være lønnsomme. Innovasjon og miljøfokus går hånd i hånd. Vi tvinges til å tenke nytt og finne bedre løsninger. Miljøparkene til AF er eksempler på løsninger hvor materialer som tidligere ville gått til deponi, nå kan gjenvinnes og leve videre. Vi skal fortsette å tilegne og tiltrekke oss relevant klima- og miljøkompetanse og utvikle nye og etterspurte klima- og miljøtjenester.
Vi skal redusere vårt fotavtrykk på miljøet og være ledende i å skape samfunnsnyttige forretningsmuligheter.
Anastasia Wraa, Miljøsjef i AF Gruppen

Klima og miljømål i AF Gruppen

 • 50

  %

  Halvere klimagassutslipp i våre prosjekter innen 2030.

 • 50

  %

  Innen 2030 skal avfallsmengder som ikke kan ombrukes eller materialgjenvinnes halveres.

 • 80

  %

  Kildesortering i AF minst 80% (Myndighetskrav 60%).

Aktuelt

 • Nye Tøyenbadet reiser seg i Tøyenparken

  Grunnarbeidene er ferdig, og Oslobygg KF er sammen med AF Byggfornyelse nå i full gang med å reise det nye Tøyenbadet. I løpet av 2022 skal råbygget til Oslos nye hovedbad stå ferdig.

  Publisert 17.11.2021

 • Strør vinterglatte Oslo-veier med resirkulert strøgrus

  Hvert år strøs vinterglatte veier og fortau i hovedstaden med titusenvis av tonn strøgrus som kastes i deponi påfølgende vår. For første gang tar Oslo i bruk resirkulert grus som gir store miljøgevinster.

  Publisert 15.11.2021

 • AF-posten artikkel
  Miljøsmart boligbygging på Fornebu

  Lokale planter og vekster får spesiell oppmerksomhet under byggingen av et nytt boligprosjekt på Fornebu i Bærum.

  Publisert 14.10.2021