Hopp til hovedinnhold
Vi skal være den foretrukne samarbeidspartneren og bygge langsiktige samarbeidsrelasjoner basert på tillit, prestasjon og lojalitet. De beste samarbeidspartnerne, de som ikke går på kompromiss når sikkerhet og etikk blir satt på prøve, de skal AF jobbe med. Vi stiller krav til de vi jobber med, men vi skal legge til rette for at begge skal vokse på veien. Vi lykkes best når prosjektene er lønnsomme for alle parter. Vi skal søke tidlig involvering for å finne de beste løsningene og også identifisere fremtidige kundebehov. AF skal inneha spiss markeds- og kundeforståelse, være løsningsorienterte og de dyktigste i markedet på å løse akutte kundeutfordringer. Vi skal være forutsigbare og ha en åpen kommunikasjon med de vi samarbeider med.
Vi kan alltid bli bedre. Vi skal videreutvikle samarbeid og kommunikasjonskunnskaper og benytte læringspunkter fra kunder og leverandører til forbedring.
Geir Flåta, konserndirektør Anlegg og offshore

Samarbeidsmål for AF Gruppen

 • 1

  Nr.

  AF skal være preferert samarbeidspartner.

 • =

  Våre samarbeidspartnere deler våre verdier og vår kompromissløse holdning til sikkerhet og etikk.

 • Lykkes sammen

  AF ønsker langsiktige og verdiskapende relasjoner hvor alle parter i prosjektet lykkes.

Aktuelt

 • AF-posten artikkel
  Her går over 13.000 kilo sprengstoff i lufta

  Nå står vannet mot slusene til det nye kraftverket på Fiskumfoss etter tidenes presisjonssprengning. 1570 elektroniske tennere og 13.500 kilo sprengstoff utgjorde en av landets største terskelsalver noensinne.

  Publisert 20.05.2022

 • AF-posten artikkel
  Lean-toget på Haukeland

  Det har vært stram regi under byggingen av det nye barne- og ungdomssykehuset i Bergen.

  Publisert 06.05.2022

 • AF-posten artikkel
  Samhandling ga stor klimagevinst

  En god samhandlingsfase førte til en enklere brukonstruksjon som sparer miljøet for utslipp av 20.000 tonn CO2-ekvivalenter.

  Publisert 08.04.2022