Hopp til hovedinnhold
Construction City - ny kunnskapspark på Ulven

Construction City - ny kunnskapspark på Ulven

  På Ulven i Oslo bygges Construction City: Norges fremste kompetansesenter for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.

  85 selskaper har meldt seg inn i næringsklyngen på Ulven

  Nettside og podcast

  Les mer om klyngen og bærekraftsinitiativ på Construction Citys egne nettsider. Lytt også til meningsbærere i bransjen på CoCast.

  Samhandlingsarena for innovasjon og vekst

  I skyggen fra det forfalne Økernbygget og Oslo kommunes inntauingsanlegg, reises nye bygg som om få år vil være et utstillingsvindu mot verden for innovasjon og vekst. Her kommer Construction City, Norges første klynge for eiendom, bygg og anlegg. Nesten 100.000 kvadratmeter bygges og 5000 mennesker skal ha sin arbeidsplass når bygget står ferdig i 2025.

  Prosjektet består av to deler: Selve bygningsmassen, Construction City Eiendom (CCE), som skal eies av OBOS, AF Gruppen og Betonmast. Her skal selskapene bygge sine nye hovedkontor.

  Resten av arealet skal leies ut til andre klyngedeltagere. Her kommer del to av prosjektet inn: Klyngekonseptet, Construction City Cluster (CCC).

  Bred bransjedeltakelse fra dag én  
  Flere virksomheter knyttet seg tidlig til Cluster-initiativet. Virksomhetene vil delta aktivt i utforming og utbygging av prosjektet, og i ulik grad ha plassert funksjoner/arbeidsplasser i det fremtidige Construction City.

  OBOS og AF skaper Construction City på Ulven

  Sammen med AF Gruppen skal vi skape en internasjonalt banebrytende samhandlingsarena med verdens mest spennende arbeidsplasser innenfor vår sektor.
  Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj, OBOS.
  • Construction City interiør
   GK Gruppen AS, Multiconsult, SINTEF, StartupLab, Norsk Gjenvinning og DNB vil delta aktivt i utforming og utbygging av prosjektet, og i ulik grad ha plassert funksjoner/arbeidsplasser i det fremtidige Construction City.
  • Construction city kartusnitt
   OBOS kjøpte området på Ulven i 2016. Det skal bygges 3000 boliger og over 200 000 kvadratmeter næring som en del av Ulven-utbyggingen.
  • Construction City
   Construction City vil tilby framtidens kontorløsninger og skal være en attraktiv arena for læring og utvikling.