Hopp til hovedinnhold
FNs 17 definerte bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftmålene konkretiserer de globale samfunnsutfordringene som vi i fellesskap må løse. Måloppnåelse fordrer at både offentlig og privat næringsliv bidrar med gode og bærekraftige løsninger. De bærekraftmålene som er mest aktuelle for AFs forretningsvirksomhet er knyttet til likestilling, anstendige arbeidsplasser og godt arbeidsmiljø for våre ansatte, etisk atferd og beskyttelse av arbeidstakerrettigheter samt bekjempelse av korrupsjon og arbeidslivskriminalitet. I tillegg har FN mål knyttet til utbygging av infrastruktur, ansvarlig forbruk og behandling av avfall, samt tilgang på ren energi. For at samfunnet skal nå målene må bedrifter som AF videreutvikle tjenestespekteret for å skape gode løsninger på våre samfunnsutfordringer.