Hopp til hovedinnhold
Energiservice

Energiservice

  Riktig oppfølging og forvaltning spiller en viktig rolle for å sikre at tekniske anlegg opprettholder et stabilt lavt energibruk. Våre erfaringer viser at energibruken kan reduseres med inntil 10 prosent med periodisk innstilling og korrigering av det tekniske anlegget. Besparelsene oppnås gjennom optimalisert drift av ventilasjon, varme, kjøling, lys og varmekabler, samt feilretting ved alarm eller avvik.

  Service, overvåking og drift

  Driftsavtale
  Vi skreddersyr driftsavtaler for bygg og energisentraler. En driftsavtale omfatter daglig drift og tilsyn, 24-timers vaktordning, årlige forebyggende vedlikeholds- og serviceprogram, administrasjon av serviceoppdrag, vedlikeholdsarbeid, reparasjoner og utskiftning av deler og utstyr, større oppgraderinger og utvidelser. Arbeidet oppsummeres i kvartalsvise eller årlige driftsmøter.

  Vår døgnbemannede vakttelefon er betjent av kompetente ingeniører som kjenner objektene i avtalen. Vakthavende kan fjernovervåke og styre anlegg og maskiner. Utrykning skreddersys i den enkelte avtale.

  Serviceavtale
  Vi tilbyr tverrfaglige servicetjenester innen alle relevante fagområder: Elektro, ventilasjon, rør, automatikk, kjøling- og varmeproduksjon og termodynamikk.

  Vi kombinerer tradisjonelle serviceavtaler med avtale om energiservice. I energiservice inngår driftsoptimalisering, utarbeidelse av energisjekklister og automatisk energiovervåkning via web.

  Energiovervåking
  Via web-basert automatisk energiovervåking kan byggeier og AF følge energibruken time for time. Dermed vil feil i drift og defekte komponenter i det tekniske utstyret raskt avdekkes og rettes opp.

  Teknisk oppgradering
  Vi påtar oss prosjektledelse og samordner all administrasjon av reparasjoner, oppgraderinger og utvidelser på anlegget eller i eksisterende bygg, som administrasjon av tekniske fag i forbindelse med ombygging av lokaler, teknisk tilpasning og andre entrepriser.

  Mange oppgraderinger skjer uten at kunden får anledning til å søke om støtte til merkostnaden ved å tenke energieffektivisering når de oppgraderer. AF er opptatt av lønnsomhet for våre kunder, og gir råd og bistand for å gjøre et ellers kostbart prosjekt om til en lønnsom investering.

  Kontaktpersoner