Hopp til hovedinnhold
Slik reduserte vi energiforbruket med 10%

Slik reduserte vi energiforbruket med 10%

  Hotelldrift er krevende og ofte er det andre driftsområder enn den energitekniske som må prioriteres av hotellets eget personell. Samtidig er det ofte et stort potensiale i denne byggtypen, med døgnkontinuerlig drift og høyt energibehov.

  Veien til lavere energiforbruk

  Vi startet med en innledende befaring for å skaffe oss et helhetlig bilde av de tekniske anleggene og behovene til de kunden. Fokus var å optimalisere de tekniske anleggene uten at dette påvirket de ansatte eller hotellgjestene.

  Etter befaringen ble gjennomført optimalisering av ventilasjon, løsning for varmegjenvinning, drift av varmepumpe mot fjernvarmesystemet og forvarming av tappevann. Hele besparelsen ble oppnådd gjennom optimalisering av anleggene uten fysiske tiltak.

  Hotellet sitter igjen med en årlig besparelse på ca. 10% av totalt energiforbruk, det kan vår serviceavtale garantere!

  Kontaktinformasjon

  Hvordan ønsker du å bli kontaktet?

  * Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen