Hopp til hovedinnhold
Energisparekontrakt (EPC)

Energisparekontrakt (EPC)

  EPC (Energy Performing Contracting) er en energisparekontrakt med resultatgaranti. Både offentlige og private byggeiere kan inngå EPC-kontrakter for å modernisere tekniske anlegg, iverksette energieffektive tiltak i bygningsmassene og redusere CO2-utslipp. Kontrakten bidrar til at byggeiere kan investere i fornuftige energisparetiltak uten at de løpende kostandene øker. Tiltakene finansieres gjennom fremtidige besparelser.

  Ledende EPC-aktør i Norge

  AF er en ledende EPC-aktør i det norske markedet. I våre totalentrepriser har kundene kun én energipartner å forholde seg til, noe som bidrar til en smidig innkjøps- og kontraheringsprosess, samtidig som vi står for mesteparten av den finansielle og tekniske risikoen. Vår erfaring er at en helhetlig tilnærming med energieffektivisering, samtidig rehabilitering og oppgradering av eiendommene gir best resultater.

  EPC-kontrakt i tre faser

  I fase 1 gjør vi analyse av bygget/byggene hvor vi kommer med forslag til tiltak som reduserer byggets energiforbruk. Dette kan være alt fra installasjon av varmepumpe, nye ventilasjonsaggregat, SD-anlegg til ny belysning, etterisolering, nye vinduer og dører. I analysen gir vi beregnet besparelse og tilbud om gjennomføring av tiltakene til fastpris.

  I fase 2 plukker vi sammen med kunden ut de tiltakene som skal gjennomføres og utfører disse som totalentreprise.

  Fase 3 er garantifasen. Vi som entreprenør bærer risiko for at kunden oppnår avtalt energibesparelse og vil gjennom denne Fase 3 følge opp energiforbruket og sørge for at avtaltbesparelse blir oppnådd. Dette gir et felles insentiv for å følge oppdriften i kontraktsperioden.

  Størst i offentlig sektor

  AF startet med EPC-kontrakter i 2008 og har siden sørget for at blant annet en rekke kommuner og fylkeskommuner har redusert sitt energiforbruk betydelig. Vi tilbyr en pakkeløsning hvor en portefølje av kommunens bygg samles i en pool, og så beregner vi hvor mye energi kommunen kan spare totalt. Vår erfaring er at en helhetlig tilnærming med samtidig rehabilitering og oppgradering av eiendommene gir best resultater.

  Mange statlige institusjoner, fylker og kommuner har de siste årene inngått EPC-kontrakter, spesielt etter at kontrakten ble standardisert i 2014, og veksten er ventet å fortsette.

   

  Vi er veldig fornøgd med resultatet så langt og setter pris på god oppfølging og godt samarbeid med AF Energi og Miljøteknikk

  Halstein Kurseth, Sykkylven kommune, einingsleiar kultur

  Kontakt