Hopp til hovedinnhold
EPC – energisparekontrakt

EPC – energisparekontrakt

  EPC (Energy Performing Contracting) er en energisparekontrakt med resultatgaranti. Både offentlige og private byggeiere kan inngå EPC-kontrakter for å modernisere tekniske anlegg, iverksette energieffektive tiltak i bygningsmassene og redusere CO2-utslipp. Tiltakene finansieres gjennom fremtidige besparelser.

  Ledende EPC-aktør i Norge

  AF er en ledende EPC-aktør i det norske markedet. I våre totalentrepriser har kundene kun én energipartner å forholde seg til, noe som bidrar til en smidig innkjøps- og kontraheringsprosess, samtidig som vi står for mesteparten av den finansielle og tekniske risikoen.

  AF startet med EPC-kontrakter i 2008 og har siden sørget for at blant annet en rekke kommuner og fylkeskommuner har redusert sitt energiforbruk betydelig. Vi tilbyr en pakkeløsning hvor en portefølje av kommunens bygg samles i en pool, og så beregner vi hvor mye energi kommunen kan spare totalt. Vår erfaring er at en helhetlig tilnærming med samtidig rehabilitering og oppgradering av eiendommene gir best resultater.

  Mange statlige institusjoner, fylker og kommuner har de siste årene inngått EPC-kontrakter, spesielt etter at kontrakten ble standardisert i 2014, og veksten er ventet å fortsette. En tilsvarende standard for energisparekontrakter er i ferd med å få fotfeste også hos private eiendomsbesittere, men dette markedssegmentet er foreløpig mindre formalisert.

   

  Kontakt