Hopp til hovedinnhold
Lokal energiforsyning

Lokal energiforsyning

Vi hjelper våre kunder med å utnytte lokal og fornybar energi som ellers ville gått tapt. Våre tverrfaglige team, erfaring og produktuavhengighet bidrar til å realisere kundenes mål om å verne miljøet og sikrer samtidig en god og sikker energiproduksjon med effekt på bunnlinjen.

Fra skisse til produksjon

Vår kompetanse innen fornybar energi handler om prosjektering, design, installasjon og drift av energisystemer med energisentral, distribusjonsnett og kundesentraler. Vi bistår i utviklingen av lønnsomme og miljøvennlige energiløsninger fra skissestadiet og produksjon, og oppfølging og drift av ferdig levert produkt.

Potensielle energikilder for en energisentral varierer fra varmepumper til solceller, hvor bruk av varmepumpe gir flere muligheter som brønner, bruk av elvevann og solfangere. Andre eksempler på energikilder er biobrensel, elkjeler og fjernvarme.

Vi ivaretar myndighetskrav og sørger for at kundene får robuste og teknisk gode løsninger som bidrar positivt for miljøet.

Kontakt oss