Hopp til hovedinnhold

Nye tekniske løsninger i eksisterende bygningsmasse

I Norge i dag har vi en stor eksisterende bygningsmasse, der det siden byggets oppføring har vært en omfattende utvikling innen tekniske løsninger. Det kan være verdt å utforske mulighetene som finnes i dag dersom man sitter på et bygg som er modent for rehabilitering. 

AF Energi & Miljøteknikk påtar seg oppdrag av ulike størrelser og tilbyr prosjektledelse og skreddersøm av tekniske anlegg til hvert enkelt prosjekt. Vi har mer enn 15 års erfaring fra prosjekter med offentlige og private aktører og vet hvilke tiltak som passer best for de fleste bygg.

Ofte starter vi med å gjennomføre en energianalyse for kundene våre, nettopp for å få kartlagt rett behov slik at vi kan anbefale de mest effektive tiltakene, gjerne før man går i gang med de bygningsmessige oppgraderingene. Skal man sikre seg et energieffektivt bygg med så godt inneklima som mulig, må man prioritere å se på samspillet mellom de tekniske løsningene gjerne samtidig som man ser på planløsning, valg av materialer og byggets fargepalett.

Energianalysen går i dybden på helhetlige løsninger og ser på alle tekniske fag under ett. Analysen fungerer som et komplett beslutningsgrunnlag der tiltakene leveres ferdig utarbeidet som et komplett tilbud. Tiltakene kan iverksettes raskt og utføres gjerne som en totalentreprise. Analysen inneholder dessuten den potensielle energi- og effektbesparelsen man kan oppnå med tilhørende nåverdiberegninger og nedbetalingstid for investeringene knyttet til de ulike tiltakene.

AF kan også garantere for den tekniske funksjonen og energibesparelsen i en teknisk oppgradering. På denne måten vil man som eier av bygningsmassen ha trygghet i at investeringen som gjøres vil ha en overkommelig og forutsigbar nedbetalingstid. Vi bistår også med søknadsprosesser for støtteordningene til ENOVA som også vil kunne gi ytterligere incentiver til å velge nye og energieffektive løsninger.

Tiltak vi gjennomfører som del av energirehabiliteringsprosjekter er typisk: vindusbytte, utskiftning og styring av belysning, installasjon av varmepumper, utskiftning av hele eller deler av ventilasjonssystem. Det kan også være etablering eller oppgradering av byggets styringssystemer.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om det som kan bli starten på store kostnadsbesparelser for ditt bygg.

Kontaktpersoner

Norges mest lønnsomme rehabilitering