Hopp til hovedinnhold

Nye tekniske løsninger i eldre bygg

I Norge i dag har vi en stor eksisterende bygningsmasse, siden oppføring kan det ha kommet nye og bedre løsninger som er verdt å vurdere når det er på tide med en teknisk oppgradering. Vi påtar oss prosjektledelse og samordner all administrasjon av reparasjoner, oppgraderinger og utvidelser på anlegget eller i eksisterende bygg, som administrasjon av tekniske fag i forbindelse med ombygging av lokaler, teknisk tilpasning og andre entrepriser.

Gjør et kostbart prosjekt til en lønnsom investering

Mange oppgraderinger skjer uten at kunden får anledning til å søke om støtte til merkostnaden ved å tenke energieffektivisering når de oppgraderer. AF er opptatt av lønnsomhet for våre kunder, og gir råd og bistand for å gjøre et ellers kostbart prosjekt om til en lønnsom investering. Ved å se på den totale løsningen og vurdere hvilke behov lokalene skal dekke, kan vi i samarbeid med kunden se på en teknisk oppgradering sammen med en energieffektivisering. AF kan garantere for teknisk funksjon og energibesparelse i en teknisk oppgradering.

Belysningstiltak

AF Energi & Miljøteknikk er Value Added Partner for Philips Dynalite. Dynalite er et system for lysstyring, som også har mulighet for integrasjon med eksisterende toppsystemer. Systemet er skalerbart og kan også styre lyd, bilde, solavskjerming m.m.

Ved å installere et lysstyringssystem som hensyntar de behovene brukerne av bygget har kan komforten øke og energibruken reduseres. Dynalite er et system som kan ha tilpassede belysningsprofiler og er en fleksibel løsning for eiendomsforvaltere som kan ha behov for å endre belysningsløsning ved jevne mellomrom.

Kontaktpersoner