Hopp til hovedinnhold
Vi hjelper våre kunder med å utnytte lokal og fornybar energi som ellers ville gått tapt. Våre tverrfaglige team, erfaring og produktuavhengighet bidrar til å realisere kundenes mål om å verne miljøet og sikrer samtidig en god og sikker energiproduksjon med effekt på bunnlinjen.

Fra skisse til produksjon

Vår kompetanse innen fornybar energi handler om prosjektering, design, installasjon og drift av energisystemer med energisentral, distribusjonsnett og kundesentraler. Vi bistår i utviklingen av lønnsomme og miljøvennlige energiløsninger fra skissestadiet og produksjon, og oppfølging og drift av ferdig levert produkt.

Vi ivaretar myndighetskrav og sørger for at kundene får robuste og teknisk gode løsninger som bidrar positivt for miljøet. For å sikre riktig totalteknisk løsning i hele objektets livssyklus, tar vi ansvar fra begynnelsen med konseptutvikling og prosjektering til gjennomføring og drift.

 

 • Medeierskap

  Vi tilbyr å ta medeierskap i energisentraler gjennom vårt søsterselskap, Enaktiva. Ved å se på en felles løsning for et område kan vi oppnå synergifordeler og sørge for en riktig dimensjonert løsning for alle parter.
 • Forprosjekt

  Et forprosjekt har som mål å levere et konkret forslag til energiløsning som ivaretar byggets eller områdets energibehov på en kostnadseffektiv måte. Vi leverer forprosjekt til fastpris.
 • Støtteordninger

  Vi har god kjennskap til de støtteordninger som er aktuelle og tilbyr å søke om investeringsstøtte på vegne av kundene våre.
 • Driftsavtale

  Hovedkomponentene i en driftsavtale for energisentraler er daglig drift og tilsyn av anlegget, 24-timers vaktordning og vedlikeholds- og serviceavtale. Samt administrasjon av service, vedlikehold, reparasjoner, oppgraderinger og utvidelser.

Kontakt oss