Hopp til hovedinnhold
Totalteknisk entreprise

Totalteknisk entreprise

    AF Energi & Miljøteknikk tilbyr nøkkelferdig teknisk anlegg for både nybygg og eksisterende bygg. Vi tar ansvar for totalteknisk løsning i hele objektets livssyklus – fra konseptutvikling og prosjektering til gjennomføring og drift. Vi tilbyr også separate fagentrepriser for rør, sanitær, ventilasjon, elektro, sprinkler, automasjon, samt løsning for energiforsyning.

    Fra konseptutvikling til drift

    Nye bygg blir stadig mer komplekse, og tekniske systemer og installasjoner blir en større og mer sammensatt del av nybygging. Det stilles høye krav til energieffektivitet og systemintegrasjon. Det krever god planlegging, samarbeid på tvers av entrepriser og tidlig involvering.

    Med AF Energi og Miljøteknikks tverrfaglige tekniske kompetanse, energifokus og brede erfaring sørger vi for helhetlig tenking, godt samspill og integrasjon gjennom hele objektets livssyklus. Vi ønsker å bidra fra konseptutvikling til ferdig bygg og sørge for at anlegget som designes og bygges er tilrettelagt rasjonell og fornuftig drift.

    Kontakt oss