Hopp til hovedinnhold
Vi hjelper våre kunder med å utnytte lokal og fornybar energi som ellers ville gått tapt.

AF Energi har spisskompetanse innen fornybar energi, energisentraler og infrastruktur til varme og kjøling. Vårt ingeniørmiljø prosjekterer løsninger fra forprosjekt til detaljprosjekt. Vi tilstreber å bygge energisentraler med høy prefabrikasjonsgrad, dette medfører økt kvalitet og mer redusert gjennomføringstid på byggeplass samtidig som det er kostnadseffektivt. AF Energi kan selv CE merke energisentralene i henhold til PED modul H.

Vi tilbyr å ta medeierskap i energisentraler gjennom vårt søsterselskap, Enaktiva. Ved å se på en felles løsning for et område kan vi oppnå synergifordeler og sørge for en riktig dimensjonert løsning for alle parter.

 • Medeierskap

  Vi tilbyr å ta medeierskap i energisentraler gjennom vårt søsterselskap, Enaktiva. Ved å se på en felles løsning for et område kan vi oppnå synergifordeler og sørge for en riktig dimensjonert løsning for alle parter.
 • Forprosjekt

  Et forprosjekt har som mål å levere et konkret forslag til energiløsning som ivaretar byggets eller områdets energibehov på en kostnadseffektiv måte. Vi leverer forprosjekt til fastpris.
 • Støtteordninger

  Vi har god kjennskap til de støtteordninger som er aktuelle og tilbyr å søke om investeringsstøtte på vegne av kundene våre.
 • Driftsavtale

  Hovedkomponentene i en driftsavtale for energisentraler er daglig drift og tilsyn av anlegget, 24-timers vaktordning og vedlikeholds- og serviceavtale. Samt administrasjon av service, vedlikehold, reparasjoner, oppgraderinger og utvidelser.

Kontakt oss