Hopp til hovedinnhold
Vi hjelper deg å utnytte fornybar energi som ellers vil gå tapt.

Fornybar energiproduksjon - helt lokalt

AF Energi tilbyr kostnadseffektive energisentraler tuftet på nyeste teknologi som lar kunden utnytte lokalt tilgjengelig, fornybar energi som ellers ville gått tapt.

Vårt ingeniørmiljø er blant de fremste innen fornybar energi, energisentraler, samt infrastruktur til varme og kjøling. Vi leverer helhetlige løsninger fra godt dokumenterte forprosjekter til detaljprosjektering av nye skreddersydde løsninger. Energisentralene våre har høy prefabrikasjonsgrad, hvilket gir kort byggetid, effektiv driftssetting og økt kvalitet. Dette gjør energisentralene svært forutsigbare og kostnadseffektive, og vi leverer selvsagt energimerking med CE-merke i henhold til PED modul H.

Delt eierskap

Markedet for energiløsninger kan virke overveldende, og mange opplever at de ender opp med løsninger som hverken er rett dimensjonert eller enkle å vedlikeholde. For å ytterligere redusere risiko knyttet til valg av løsning tilbyr AF Energi derfor også delt medeierskap gjennom vårt søsterselskap Enaktiva. Ved at vi kan ta del i en eierskapsfordeling for energisentralen vi prosjekterer, kan vi også flytte ansvaret for den faktiske energiforsyningen over på AF Energi. Mekanismen er utviklet for å imøtekomme et økende behov hos utbyggere og sameier for større trygghet knyttet til drift og finansiering av energisentraler. Vi gjør det vi er best på, og kundene kan fortsette å fokusere på det de kan best, vel vitende om at de har en solid og kompetent medeier på laget som ivaretar den tekniske installasjonen i bygningsmassen.

I tillegg til en optimal energiløsning, får utbyggeren omgjort investeringskostnad til eierandeler i et energiselskap som senere kan selges med avkastning.

 • Medeierskap

  Vi tilbyr medeierskap i energisentraler gjennom søsterselskapet vårt Enaktiva. Med en felles energiløsning for et større område kan vi oppnå synergifordeler med riktige dimensjoner for best mulig effektivitet for alle parter.
 • Forprosjekt

  Forprosjektet leverer et konkret forslag til energiløsning som ivaretar byggets eller områdets energibehov på en kostnadseffektiv måte. Forprosjektet leveres til fastpris.
 • Støtteordninger

  Vi kjenner alle støtteordninger som kan gi investeringsstøtte til kundene våre, og gir deg gode råd i denne søknadsprosessen.
 • Driftsavtale

  En driftsavtale for energisentraler inkluderer daglig drift og tilsyn av anlegget, 24-timers vaktordning samt vedlikeholds- og serviceavtale. I tillegg ivaretar den administrasjon av service, vedlikehold, reparasjoner, oppgraderinger og utvidelser.

Kontakt oss om energisentraler