Hopp til hovedinnhold

Rehabilitering og energieffektivisering

  Våre mest bærekraftige bygg er allerede bygget

  Ved å rehabilitere gamle bygg påvirker vi nemlig miljøet bare halvparten av det vi gjør om vi river og bygger nytt, ifølge Sintef.

  Oppgradering av energiløsninger til nye og bedre systemer vil alltid være en naturlig del av et prosjekt når man skal rehabilitere, redusere energiforbruk eller gjennomføre andre tiltak for at bygget skal bli mer bærekraftig. I AF Energi påtar vi oss totalentrepriser som inkluderer byggfag og tekniske fag. Vi kan også garantere for den tekniske funksjonen og energibesparelsen i en slik oppgradering dersom man som eiendomsforvalter eller byggherre ønsker å redusere risiko knyttet til drift av slike anlegg. Dette gir deg som eier eller forvalter av bygningsmassen en trygg, overkommelig og forutsigbar nedbetalingstid på investeringen.

  Som rådgiver bistår vi også med sertifiseringsprosesser som dessuten vil kunne gi ytterligere incentiver til å velge nye og mer energieffektive løsninger.

  Kontakt oss om rehabilitering og effektivisering

  Norges mest lønnsomme rehabilitering