En av mine første arbeidsoppgaver i 2019 var å stille til intervju på «God morgen Norge» for å snakke om AFs mål om å doble kvinneandelen. Kanskje ikke en dagligdags affære for oss i bygg- og anleggsbransjen, men desto viktigere
var det at vi fikk oppmerksomhet om et tema som vi kollektivt må løfte frem. Mangfold er helt avgjørende for at vi skal kunne stå støtt i møtet med internasjonale konkurrenter i årene som kommer, og i AF handler ikke dette bare om å rekruttere flere kvinner. Det handler om å tørre å satse på enkeltmenneskene, om å gi alle like muligheter og skape en kultur og forståelse for at vi er et fellesskap.

Ser vi tilbake på 2019 så ble det et år som tydelig slår fast at vi hele tiden er i bevegelse. Vi har vunnet ny grunn i Sverige med oppkjøpet av HMB, en av Sveriges fremste byggentreprenører. På slutten av året fikk vi ytterligere et bevis på at vi er en attraktiv eier og partner da AF gikk inn som hovedaksjonær i Betonmast. Med på laget fikk vi 1 000 nye medarbeidere og et selskap som i kultur, forretningsmodell
og verdisett matcher oss godt.

I tillegg har vi opplevd en sterk organisk vekst og en større rekruttering enn noen gang. Nye medarbeidere og høyt produksjonsvolum gir oss et betydelig ansvar for å ivareta det som er viktigst i vår bransje; helse, miljø og sikkerhet. Samtidig har vi rukket å stikke tåa i vannet og kjenne på hva digitalisering, ny teknologi og
innovasjon innebærer for oss som selskap og bransje. De neste årene må vi være forberedt på at effekten av den digitale transformasjonen vil bli større og at konkurransebildet endrer seg. Det kommer til å by på nye markedsmuligheter,
men også på utfordringer. Da blir evnen til å omstille seg desto viktigere.

Da vi gikk inn i ny strategiperiode i 2016 uttrykte jeg et håp om at AF ville føles like
nært når vi forhåpentligvis bikket 5 000 medarbeidere i 2020. Vi teller nå 5 700 dyktige medarbeidere i AF-familien, og det er et tydelig behov for å ivareta og styrke et felles fundament. Det er holdninger, kultur, vår måte å tilnærme oss sikkerhet på og hvordan vi ivaretar vår viktigste ressurs – folkene våre – som skal drive oss fremover. Da er vi nødt til å prioritere ledelse og fagkompetanse. Vi er i starten av et langsiktig initiativ som skal sikre like muligheter for alle, det være seg kvinner og
menn, fagarbeidere og funksjonærer. Ledelse og fag er selve grunnsteinene i vår konkurransekraft, og jeg våger å påstå at muligheter for utvikling er det som skaper de beste folka. AF har bikket 34 år, og det gleder meg å se at det fremdeles er mye vitalitet i selskapet. Det fikk jeg bekreftet høsten 2019 da vi fikk æren av å samle 600 ledere i AF, og opplevde engasjementet og energien som rører seg hos dem. Det gir meg tro på at de beste dagene ligger foran oss. Samtidig har vi mye ugjort. Andelen elever som søker seg inn på yrkesfaglige studieretninger er for lav. Som bransje må vi løfte attraktiviteten og vise de fantastiske mulighetene som finnes her. For å klare det må vi kunne tilby og synliggjøre langsiktige karrieremuligheter, der personlig og faglig utvikling står sentralt. Nye kunde- og myndighetskrav på lærlingssiden er med på å dytte oss i riktig retning, men det er også opp til oss å ta et tak.
Vårt viktigste konkurransefortrinn er alle de dyktige menneskene som jobber hos oss, og mitt mål for 2020 er at AF fortsetter å være det beste hjemmet for de beste folka.