Har du minst 5 års erfaring med driftsledelse av store byggeprosjekter og kan vise til gode resultater?

Trives du med å være med i driften og har en involverende og delaktig lederstil?

Vi søker etter flere dyktige anleggsledere i et resultatorientert og godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

  • Stedlig og synlig planlegging og ledelse av utførelsen/driften av arbeidene (HMS, kvalitet, fremdrift og økonomi)
  • Organisering av driften i samråd med prosjektleder
  • Styre og koordinere leverandører, underentreprenører og tekniske disipliner
  • Implementering av forpliktelser og krav som pålegges driften
  • Samarbeid og dialog med kunder og leverandører, og ivareta bedriftens rettigheter og interesser i denne sammenheng
  • Prosjektleders stedfortreder

Kvalifikasjoner:

  • Ingeniør/sivilingeniør med noen års erfaring fra entreprenørbransjen
  • Tidligere erfaring fra drift-/prosjektledelse
  • Evne til å motivere medarbeidere
  • Åpen og kontaktskapende

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.