Eiqon er en bygg- og anleggsentreprenør som er nytenkende, fremtidsrettet og løsningsorientert overfor våre kunder. Vi utfører oppdrag i hele Norge. Vi er organisert i to forretningsområder; anlegg og bygg.

Eiqon Bygg består av en betong- og stålentreprenør, tømrerforretning, grunnentreprenør og en fasade- og rekkverksentreprenør. Vi har også en egen avdeling innen rådgivende ingeniør bygg (RIB). Vi er en profesjonalisert underentreprenør som i stor grad jobber innenfor NS-8415 og NS-8417. Majoritetseier i Eiqon er AF Gruppen.

Vi søker nå etter en person med forkjærlighet for HMS-faget som kan tre inn i rollen som HMS-koordinator for EIQON Anlegg AS.  

 Typiske arbeidsoppgaver vil være:

 • Lære opp prosjektene i gjennomføring av vernerunder, Sikker Jobb Analyse, RUH rapportering via vårt elektroniske system Smartdok
 • Utarbeide HMS planer inkludert risikoananalyser samt følge opp at tiltakene identifisert blir gjennomført
 • Utarbeide planer for Ytre Miljø 
 • Bistå i utarbeidelse av Sikker Jobb Analyser (SJA) ved behov og sørge for at de blir etterlevet
 • Følge opp at RUH'er blir fulgt opp og lukket
 • Månedlig rapportering på HMS til HSEQ leder i morselskap
 • Det er også en fordel om personen kan avholde kurs for de ansatte i f.eks:
  • Verktøy som blir brukt
  • Arbeid i høyden og bruk av stillas
  • Bygging av stillas
  • Bruk av fallsikring og redning fra fallsikring
  • Andre områder

  Hva som kreves av deg som HMS-koordinator:

 • Du må kunne utrykke deg profesjonelt skriftlig og muntlig på norsk (og engelsk) for å kunne utarbeide dokumentasjon samt tilfredstille språkkrav hos våre kunder
 • Du må ha en teoretisk bakgrunn på HMS området (lang erfaring kan kompensere for dette)
 • Du må være en omgjengelig hyggelig person som er trygg på deg selv
 • Du må kunne reise mye og ha en veldig fleksibel arbeidshverdag

Det må påregnes stor reisevirksomhet i hele Norge for å følge opp HMS-arbeid på våre anleggsprosjekter.

HMS-koordinator vil få faglig støtte av HMS-leder i Eiqon Holding og vil være en del av HMS-teamet i Eiqon. Det vil være mulig å vokse i stillingen hvis du er rett person. 

Avdelingen for anlegg holder til i Fredrikstad (Bruket 35, 1621 Gressvik) i moderne lokaler rett over et treningssenter.

Vennligst besøk vår hjemmeside eiqon.no for mer info.