AF Offshore Decoms fremste styrke er evnen til å lede og gjennomføre store prosjekter. Vi kan vise til meget gode resultater og systemer innen HMS-området. Våre ansatte trives på jobb og er våre viktigste ressurser for at vi skal nå våre mål. AF Offshore Decom har lang erfaring og gode referanseprosjekter, i tillegg besitter AF Offshore Decom en sterk entreprenørånd og innovasjonskultur. Vi er stolte av vår kompetanse som har ført oss til Nordsjøen og oppbyggingen av AF Miljøbase Vats, et av verdens mest moderne mottaksanlegg for utrangerte oljeinstallasjoner. Kombinasjonen av gode dybdeforhold, basefasiliteter, et enestående kaianlegg og gode markedsutsikter medfører stor interesse fra rigg- og plattformkunder.

Vi ønsker en Works Manager/Driftsleder til AF Miljøbase Vats som deltar aktivt i virksomheten og med fokus på effektiv produksjon, utvikling og forbedring. Personen vi søker vil få en sentral rolle i ledelsen på basen.


Sentrale arbeidsoppgaver inkluderer blant annet:

 • Ansvarlig leder for utførelse og samordning av alle aktiviterer i produksjon (riving, avfallsbehandling og sortering)
 • Administrere operatører og ressurser innenfor ansvarsområdet, som inkluderer ledelse av foremenn og operatørerer avhengig av kompetanse og individualitet
 • Nært samarbeid med prosjektorganiasjon
 • Administrering og oppfølging av personell/operatører og ressurser innenfor ansvarsområde, f. eks sykefravær, opplæring, ferie planlegging etc
 • Sikre at tilstrekkelig informasjon blir utvekslet mellom skift
 • Ha operasjonell kunnskap og erfaring til å kunne administrere og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner.
 • Har god kjennskap til HMS og bruk av risiko kartlegging, sikker jobb analyse (SJA), Toolbox Talks, HAZID's etc
 • Koordinere alt arbeid med farlig avfall for å minimere risiko for menneske og miljø
 • Videreutvikling av rutiner, prosesser og systemer
 • Fortløpende rapportering

Kvalifikasjoner / Egenskaper:

 • Minimum 5 års erfaring med konstruksjon eller offshore arbeid
 • Minimum 2 års erfaring med personaladministrasjon
 • Erfaring kan erstatte formell utdanning
 • Erfaring med rivevirksomhet foretrekkes
 • Flytende muntlig engelsk
 • Gode datakunnskaper

Vi søker deg som er strukturert, som ser muligheter, tar ansvar, er endringsvillig og har meget gode engelsk kunnskaper skriftlig og muntlig. Du kjennetegnes ved et høyt aktivitetsnivå og gode samarbeidsevner. Du er direkte, kreativ, pågående og har gjennomslagskraft. Faglig tyngde og erfaring vektlegges.

AF Offshore Decom tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften.