AF Anlegg gjennomfører alle typer anleggsprosjekter innenfor samferdsel, infrastruktur og vannkraft, inkludert veg, bane, flyplass, tunnel, tunnelinnredning og sikring. Anleggsvirksomheten omfatter også nybygging og oppgradering av olje- og gassanlegg, samt havneanlegg. Vi er en sentral aktør på de største prosjektene innen samferdsel, vannkraft, olje og gass som utføres i Norge.

Med nye kontrakter innenfor samferdsel og energi har vi behov for å styrke vår innkjøpsorganisasjon, og søker i den forbindelse innkjøpsdirektør til en nyopprettet stilling. Stillingen inngår i enhetens utvidede ledergruppe. Som innkjøpsdirektør i AF Anlegg vil du ha mulighet til å påvirke og videreutvikle innkjøpsarbeidet. Du vil ha frihet til å påvirke egne ansvarsområder og oppgaver.

Arbeidsoppgaver

AF Anlegg har 1100 ansatte, og kjøpte varer og tjenester for 3-4 mrd. kr. i 2018. Ditt mandat blir å optimalisere innkjøpsarbeidet i AF Anlegg, og ha overordnet ansvar for utvikling av innkjøpsorganisasjonen. Det overordnede målet er å skape verdier gjennom arbeid med innkjøpsprosesser og leverandører.

Som innkjøpsdirektør vil du ha det strategiske og faglige ansvaret for innkjøpsarbeidet i AF Anlegg, i tillegg til lederansvar for innkjøpere på hovedkontoret. Du vil jobbe med forbedring av innkjøpsprosesser og-rutiner, samt opplæring av medarbeidere. Videre vil du jobbe med å utvikle positive leverandørrelasjoner, og forhandle og forvalte avtaler.

Stillingen har base på AF Gruppens hovedkontor i Oslo, men reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

Kandidaten vi søker er utdannet økonom eller ingeniør på minimum bachelornivå. Du har flere års erfaring med innkjøp, og kan vise til konkrete oppnådde resultater. Det er en fordel å ha kjennskap til bygg og anlegg, og erfaring med kompetanseutvikling og opplæring innen innkjøp. Internasjonal erfaring er positivt, men ikke et krav. Du må beherske norsk og engelsk flytende skriftlig og muntlig.

Som person er du forretningsorientert og motiveres av å levere resultater. Du er trygg i forhandlinger, trives med å bygge relasjoner, og ønsker å bidra til arbeidsmiljøet både faglig og sosialt.

Vi tilbyr

I AF Gruppen blir du del av et fellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for fag og resultatoppnåelse. I AF tror vi at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften, og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg.  

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn med bonusordning og mulighet til medeierskap i AF Gruppen gjennom egne aksjeprogram.