Som et viktig ledd i utviklingen av forretningsenheten søker vi nå en erfaren innkjøpsleder/-sjef som ønsker å bidra aktivt i tilbuds- og innkjøpsprosessen i store nybyggprosjekter og i spesialprosjekter. Vi søker deg med høyere utdannelse innen ingeniør- eller økonomiske fag, som har god kommersiell forståelse og evner å skape gode relasjoner med leverandørmarkedet.

Som innkjøpsleder/sjef har du en viktig rolle med direkte påvirkningskraft på de økonomiske resultatene i våre prosjekter. Du vil jobbe tett opp mot prosjektene i oppstarts- og gjennomføringsfasen og bistå disse i innkjøpsrelaterte arbeider. Arbeidsoppgavene inkluderer ansvar for planlegging, oppfølging og gjennomføring av innkjøp, herunder:

  • Aktiv deltagelse i tilbudsfasen, med forespørsler, tekniske avklaringer og tilbudsevalueringer
  • Tilrettelegging for avropsmodeller 
  • Lede forhandlinger og kontraheringer av underentreprenører og leverandører i prosjekt
  • Leverandørutvikling med mål om å senke prosjektets totale innkjøpskostnader 

 Arbeidsoppgaver:

  • Aktivt lede og organisere enhetens innkjøp mot prosjekter og i kalkulasjonsarbeid
  • Aktiv deltagelse i tilbudsfasen, med forespørsler og tilbudsevalueringer
  • Ansvarlig for innkjøpsplanlegging, oppfølging og gjennomføring i dedikerte prosjekter
  • Leverandørutvikling med mål å senke totale innkjøpskostnader
  • Ledelse av enhetens internasjonale innkjøpsaktivitet

Du vil få en viktig rolle med stor kontaktflate mot prosjekter og resten av organisasjonen. Du trives godt med å skape gode relasjoner og å ha mange baller i luften samtidig. Du er strukturert, løsningsorientert og har gode formuleringsevner.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.