AF Energi & Miljøteknikk AS er en forretningsenhet i AF Gruppen ASA. Forretningsenheten har en klar målsetting om å være en preferert energipartner for våre kunder. Vår avdeling EnergiRehab er i vekst og trenger flere flinke folk for å svare opp økende oppdragsmengde innen tverrfaglige tekniske prosjekter.

Nå har du muligheten til å bli med å videreutvikle vårt forretningskonsept. Vi trenger en nysgjerrig, dyktig og fremtidsrettet prosjektleder til spennende stilling innen tekniske anlegg med energifokus.


Arbeidsoppgaver:

 • Ledelse av tverrfaglige prosjektgjennomføringer mot offentlig og privat sektor
 • Oppgradering, nyinstallasjon og rehabilitering på eksisterende bygg
 • Tilbud- og kalkulasjonsledelse
 • Relasjonsbygging mot våre kunder og leverandører
 • Opplæring i linjen til prosjektdeltagere/assistenter

 
Kvalifikasjoner:

 • Faglig tyngde og erfaring / utdannelse innen byggfag eller tekniske fag (rør, ventilasjon, elektro, sanitær)
 • Relevant ingeniørutdannelse eller teknisk fagskole. Erfaring kan veie opp for manglende utdanning
 • Erfaring fra planlegging av større prosjekter og kan vise til god gjennomføringsevne
 • God kjennskap til bransjen og prosjektmarkedet
 • Bakgrunn fra ledelse av entrepriser med minimum 3 – 5 års praksis
 • Bakgrunn fra kalkulasjon og innkjøp

Du kjennetegnes av å ha gode motiverende lederegenskaper, kontaktskapende og ikke minst en selvstendig driv til å lykkes godt med det du foretar deg. En forutsetning er også at du, som oss, har et kompromissløst forhold til sikkerhet og etikk.

Har du høyere utdannelse og relevant erfaring fra bransjen, vil du kunne få en sentral rolle i enheten med stor kontaktflate mot prosjekter, kunder og resten av organisasjonen.

Arbeidsted vil primært være i Oslo og omegn men noe reiser må påregnes i forbindelse med prosjekt.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.