Nes miljøpark er nyetablert og ligger i Vormsund nord for Oslo. Miljøparken renser 400.000 tonn forurensede masser i året og vi har høye ambisjoner om videreutvikling av markedets mest høyteknologiske konsept. AF Decom drifter Norges mest innovative gjenvinningsanlegg på Østlandet og trenger flere engasjerte medarbeidere!

Som driftsingeniør i AF vil du få mye handlingsfrihet, ansvar og spennende utfordringer i en variert hverdag. Arbeidsoppgaver:

  • Ansvarlig for den daglige driften av jordrenseanlegget
  • Oppfølging av konsesjonen for anlegget
  • Følge opp bedriftens HMS- og kvalitetssystem
  • Månedlig rapportering av produksjon
  • Kontaktpunkt ut mot kunder og leverandører

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling på tvers av tradisjonelle faginndelinger. AF har konkurransedyktige og prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. 

Du er utdannet ingeniør, gjerne med spesialisering innen miljø, kjemi, maskin eller bygg. Det er ønskelig at du har erfaring innen arbeidsledelse og prosjektarbeid. Du er svært strukturert, har god skriftlig fremstillingsevne og gode samarbeidsevner. Erfaring kan kompensere for manglende utdanning.

Noe reising må påregnes.