Vi søker faglig dyktig og nysgjerrig kommunikasjonsrådgiver i en sentral konsernrolle. Du vil bli del av et sterkt kommunikasjonsteam, i et konsern med 5700 medarbeidere hvor hovedvirksomheten er innen bygg, anlegg, eiendom, miljø, energi og offshore. Dine hovedoppgaver vil være å finne og fortelle de gode AF-historiene, formidle de i relevante kanaler og gjennomføre ulike kommunikasjonskampanjer. Du vil jobbe tett med HR og ulike forretningsenheter for å styrke konsernets posisjon og omdømme som en attraktiv arbeidsplass. Vi kan love deg en stilling med bratt læringskurve i et selskap i sterk vekst. Du vil få krevende, enkle, morsomme og utviklende arbeidsoppgaver, med mye ansvar fra første dag. Kan du se det for deg?

Vi forventer at du:

 • Har noen års relevant erfaring, gjerne fra nyhetsredaksjon eller kommunikasjonsbyrå
 • Setter deg raskt inn i komplekse saker, ser gode vinklinger, utrykker deg presist og har en god penn
 • Har oversikt over medietrender og inngående erfaring med sosiale medier og digital kommunikasjon
 • Liker å skrive engasjerende tekster, er selvgående og nysgjerrig, kontaktskapende og ikke minst trives i et hektisk arbeidsmiljø
 • Er god til å samarbeide, men tør å utfordre det etablerte og se nye muligheter
 • Muligens har erfaring med foto- og videoproduksjon – det er en fordel
 • Bidrar med energi og fremdrift, og har godt humør


Du kan forvente å:

 • Bli en del av et team bestående av dyktige folk med kommunikasjonsfaglig tyngde
 • Jobbe med ulike deler av AF Gruppens innholdsproduksjon og besøke betydningsfulle prosjekter over hele landet
 • Planlegge og lede ulike kommunikasjons-/rekrutteringsaktiviteter
 • Jobbe strategisk med kommunikasjon i ulike kanaler og medier
 • Gi råd til ledere og medarbeidere om kommunikasjon og samfunnskontakt

Vi byr på et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på store muligheter for kompetanse- og personlig utvikling. Vi har konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF tilbys du medeierskap i bedriften gjennom aksje- og opsjonsprogram.