Har du minst 5 års erfaring med driftsledelse av store byggeprosjekter og kan vise til gode resultater ?

Trives du med å være med i driften og har en involverende og delaktig lederstil ?

AF Bygg Oslo utfører store byggeprosjekter innen næring, bolig og industri i Oslo og Akershus.

Arbeidsoppgaver:

  • stedlig og synlig planlegging og ledelse av utførlesen/driften av arbeidene (HMS, kvalitet, fremdrift og økonomi)
  • organisering av driften i samråd med prosjektlederpersonalansvar for driftens personell
  • styre og koordinere leverandører, underentreprenører og tekniske disipliner
  • implementering av forpliktelser og krav som pålegges driften
  • samarbeid og dialog med kunder og leverandører, og ivareta bedriftens rettigheter og interesser i denne sammenheng
  • prosjektleders stedfortreder

Kvalifikasjoner:

  • Ingeniør/sivilingeniør med noen års erfaring fra entreprenørbransjen
  • Tidligere erfaring fra drift-/prosjektledelse
  • Evne til å motivere medarbeidere
  • Åpen og kontaktskapende

 

I AF Gruppen blir du del av et fellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for fag og resultatoppnåelse. I AF tror vi at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften, og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg.