AF Gruppen er et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern med mange spennende og utfordrende prosjekt. Regnskapsfunksjonen for de fleste forretningsenhetene i AF Gruppen er samlet i et shared service senter (Økonomiservice). Avdelingen består nå av 30 sterkt motiverte medarbeidere innenfor regnskap, lønn, kontortjenester og system. Lønnsavdelingen har ansvaret for lønnsprosessen for flere av de største selskapene i AF Gruppen.

Vi søker en selvstendig og faglig nysgjerrig lønningssjef som kan styrke og videreutvikle vårt lønnsteam.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Fagansvarlig for lønnsområdet
 • Lønnsarbeid fra A-Å i store foretak
 • Personalansvar for tre personer
 • Samarbeid med revisor på lønnsområdet
 • Opplæring/kursing av ansatte i lønnsrutiner
 • Videreutvikling av systemer og forbedring av prosesser

Det er viktig for rollen at du er en god relasjonsskaper og er serviceinnstilt i møte med andre. Du er nøyaktig og har en strukturert tilnærming til arbeidsoppgavene dine, og har en kompromissløs holdning til overholdelse av lover og regler. Videre er det viktig at du har høy arbeidskapasitet og evner å prioritere oppgaver fortløpende i en hektisk hverdag.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Lang erfaring med lønnsarbeid, gjerne fra en bygg -eller anleggsbedrift
 • Erfaring med Unit4/Agresso
 • Erfaring med personalledelse
 • Interesse for IT-systemer
 • Flytende norsk skriftlig og muntlig 

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. Du vil også få anledning til medeierskap; alle ansatte får tilbud om å delta i AF Gruppens aksje- og opsjonsprogram