AF Gruppen är en ledande norsk entreprenör- och industrikoncern. AF ska nu på uppdrag av Trafikverket genomföra utbyggnaden av E4 Förbifart Stockholm. Arbetet påbörjades sommaren 2020 och beräknas vara färdigt i december 2024, men de är möjligt att arbetet förlängs. Kontraktsvärdet uppskattas till 3 400 MSEK.

Förbifart Stockholm är en 21 km lång ny sträcka av E4:an som till stora delar byggs i tunnel från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr. Af Gruppens entreprenad (FSE 305) är belägen i Ekerö kommun och sträcker sig 6 km från norra delen av Kungshatt, under Lovön till mitten av Lambarfjärden. Entreprenaden omfattar anläggningsarbeten för ca. 6 km huvudtunnlar, 7 km ramptunnlar och 8 schaktar. I vägtunnlarna ska vägkroppen byggas med VA-system, OPI-kanalisation samt inklädnadsvalv.

Vi behöver fler duktiga medarbetare och söker nu en inköpskoordinator till vårt projekt i Stockholm, etapp FSE 305 Bergtunnlar Lovö. Vi söker dig med högre utbildning inom teknik eller ekonomi, som har god förståelse för både tekniska och ekonomiska problemställningar, god ekonomisk känsla och förmåga att se den totala kostnadsbilden på inköpssidan.

Arbetsuppgifter

Som inköpskoordinator har du en viktig roll för att påverka de ekonomiska resultaten i vårt projekt. Du kommer att ha ett nära samarbete med projektledningen i start- och genomförandefaserna, och bistå i inköpsrelaterade frågor. Arbetsuppgifterna inkluderar ansvar för planering, uppföljning och genomförande av inköp:

 • Uppdatera inköpsplanen
 • Uppdatera SharePoint och säkerställa att alla dokument som delats med kunden lagras där
 • Inhämta nödvändiga dokument och uppgifter för kontinuerlig kontroll av leverantörer; Bisnode kreditupplysning, eventuella skulder hos Skatteverket och hos Kronofogden
 • Hantera interna beställningar från produktionen
 • Utarbeta förfrågningar med komplett förfrågningsunderlag
 • Göra löpande inköp av förbrukningsvaror hos leverantörer som AF inte har avtal med
 • Göra beställningar och skicka inköpsordrar till avtalsleverantörer
 • Ta emot och arkivera följesedlar för mottagna varor
 • Fakturakontroll: Stämma av fakturor – följa upp
  • Mängdkontroll faktura mot följesedlar
  • Priskontroll mot anbud och ingångna avtal
  • Kontering av fakturor
  • Uppföljning av reklamationer
 • Andra uppgifter i inköpsteamet

Kvalifikationer

Inköpsprocessen är avgörande för projektets ekonomiska resultat och framdrift, och rollen som inköpskoordinator ställer krav på både yrkeskompetens och rätt personliga egenskaper.

Önskad kompetens:

 • Högre utbildning på teknik- och/eller ekonomiområdet
 • Förmåga att sätta sig in i tekniska beskrivningar och förtydliganden med leverantörer
 • Erfarenhet av förhandlingar och inköp
 • Erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen är en klar fördel
 • Mycket god vana vid IT-system och bruk av IT som arbetsverktyg, behärska Excel mycket bra
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Personlig profil

Som person är du analytisk, strukturerad, arbetar systematiskt och klarar att hålla flera bollar i luften, samtidigt som prioriterar dina uppgifter och har ett starkt driv att leverera goda resultat.

Du är pålitlig och professionell, har god affärsnäsa, är en skicklig förhandlare och trygg när du presenterar och kommunicerar. Du tycker om att samarbeta och är en social och utåtriktad person som är enkel att samspela med. Du är lösningsorienterad och sätter dig lätt in i tekniska beskrivningar och kontraktsvillkor relaterade till inköp av produkter och tjänster (underentreprenörer). Du har god juridisk förståelse. Du är tydlig och törs ta en ”fight”.

Vi erbjuder

I AF Gruppen blir du en del av en stor yrkesgemenskap med engagerade kollegor, som brinner för sitt yrkesområde och för att skapa resultat. I AF Gruppen tror vi på att trivsel och prestation hänger ihop, och vi är stolta över att kunna visa både goda affärsresultat och hög trivsel bland de anställda. Vi värdesätter entreprenörsanda, och gör det möjligt för duktiga medarbetare att kunna vidareutvecklas på nya yrkes- och ansvarsområden.