For AF Gruppen har utviklingen de siste årene bidratt til at vi nå ser et inspirerende og stort mulighetsrom for bedre utnyttelse av teknologi. Vi har derfor sett behovet for en tydelig satsning, der vi aktivt arbeider med å drive frem nye muligheter og maksimere gevinsten av teknologiutnyttelse i AF. Ambisjonsnivået er høyt, og målsetningen er blant annet å være den ledende aktøren på innovasjon og digitalisering, og det miljøet i Europa som har best kompetanse på utviklingen innen vår bransje.

Vi er nå på jakt etter en applikasjonsansvarlig med fokus innenfor områdene kalkulasjon (ByggOffice) og BIM/VDC. Oppgavene vil blant annet omfatte prosjektledelse ved innføring av nye applikasjoner, veiledning i valg og bruk av applikasjoner, dialog med leverandører om utviklings- og tilpasningsbehov, støtte brukere gjennom support og opplæring, samt annen applikasjonsforvaltning.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Evne til å jobbe strukturert
  • Selvstendig, nøyaktig og proaktiv
  • Liker å jobbe i team og har gode samarbeidsevner
  • Erfaring med innføring og forvaltning av applikasjoner
  • Synes teknologi er spennende og ønsker å jobbe med digitalisering av bygg- og anleggsbransjen
  • Erfaring med Byggoffice eller tilsvarende applikasjoner

Vi tilbyr
Stillingen vil by på spennende faglige utfordringer i et engasjerende miljø. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.


I AF Gruppen blir du del av et stort kollegafellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for både fag og resultatoppnåelse. Vi tror at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften, og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter god entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg og innen nye fag- og ansvarsområder.