Vi søker nå etter en person med forkjærlighet for HMS-faget til stillingen som HMS-koordinator for EIQON AS avd. Råbygg.  

 Vår råbyggsavdeling utfører store og komplekse prosjekter i Østlandsområdet. 

 Typiske arbeidsoppgaver vil være:

 • Følge opp prosjektene i gjennomføring av HMSK arbeid ute på byggeplass
 • Utarbeide HMS-plan inkludert risikoanalyser
 • Gjennomføre vernerunder og følge opp Rapportering av Uønskede Hendelser (RUH)
 • Bistå i utarbeidelse av Sikker Jobb Analyser (SJA) ved behov og sørge for at de blir etterlevet
 • Følge opp kvalitetsavvik
 • Støtte på Kvalitetsarbeid i prosjektet
 • Sørge for at våre ansatte har nødvendig verneutstyr for å jobbe sikkert
 • Følge opp at våre ansatte har riktige kurs og opplæring for å kunne gjøre sin jobb med tanke på HMSK og å selv kunne gi enkel HMSK opplæring i prosjektene

 

  Hva som kreves av deg som HMS-koordinator:

 • Du må kunne utrykke deg profesjonelt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk for å kunne utarbeide dokumentasjon samt tilfredsstille språkkrav hos våre kunder
 • Du må ha en teoretisk bakgrunn på HMS området (lang erfaring kan kompensere for dette)
 • Vi tror du er en omgjengelig, imøtekommende og hyggelig person som er trygg på deg selv, og som setter sikkerhet på arbeidsplassen i fokus

HMS-koordinator vil få faglig støtte av HMS-leder i Eiqon AS og vil være en del av HMS-teamet.

 

Hva Eiqon tilbyr deg som søker

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i ett selskap i AF- gruppen 
 • En spennende arbeidsplass i ett selskap i vekst 
 • Hos oss gjør du en forskjell!