Praktikantstilling – Construction City

Construction City er en nasjonal næringsklynge som jobber for å styrke konkurransekraften til bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen i Norge. Dette gjør vi gjennom å legge til rette for en økt satsing på effektive bygg og byggeprosesser, sirkulære løsninger, nye samarbeidsformer og kompetanseutvikling. AF Gruppen, OBOS og Betonmast er partnere, og med oss har vi nærmere 80 medlemmer som representerer næringens verdikjede i sin helhet.

Construction City er en liten og ung organisasjon i stadig utvikling. Vi prøver, feiler, og utvikler oss i samarbeid med medlemmene våre. I tiden som kommer ønsker vi å styrke engasjementet i klyngen, og søker to studentpraktikanter som kan bistå i arbeidet med innovasjonsprosjekter, medlemsaktiviteter og arrangementer.

Arbeidsoppgaver (Innovasjonsprosjekter)

  • Bistand til klyngens arbeidsgrupper, herunder utredninger, praktisk oppfølging, referatføring og søknader
  • Utvikling av nye prosjekter og søknadsarbeid
  • Faglig grunnlag og utredninger for nye søknader
  • Oppfølging av pågående prosjekter og nye prosjektinitiativer

Arbeidsoppgaver (Medlemsaktiviteter og arrangementer) 

  • Tilrettelegging for arrangementer, både praktisk og teknisk
  • Kommunikasjons- og markedsføringsoppgaver knyttet til medlemsaktiviteter
  • Produksjon av tekst, video og foto til egne kanaler
  • Generell medlemsoppfølging

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som ønsker å bidra til at BAE-næringen oppnår økt konkurransekraft gjennom samhandling og nye arbeidsformer. Du er i ferd med å avslutte en bachelorgrad, eller tar en mastergrad innenfor et relevant fagområde, og kjennetegnes av et høyt aktivitetsnivå, drivkraft og gjennomføringsevne. Vi tror at du har erfaring (studentorganisasjoner eller deltidsarbeid) fra prosjektledelse, arrangementer og/eller markedsføring, og en interesse for digitale samhandlingsløsninger og organisasjonsinnovasjon. 

Praktikantstillingene (20%) løper fram til sommeren 2021, med mulighet for forlengelse. Arbeidssted er Ulven i Oslo, og forventet oppstart er 4. januar. 2021.

For mer informasjon om oppgavene og stillingen, ta kontakt med Johannes Hvidsten i Construction City på epost: johannes.hvidsten@constructioncity.no.