AF Decom er Norges største rivingsentreprenør. Vi tar på oss oppdrag og miljøsanering av bygninger, industrianlegg, skipsvrak og andre type installasjoner og anlegg i hele Norge. Sikker og skadefri riving med høy grad av gjenvinning av industrielle anlegg har blitt vårt spesialområde. En ny og moderne maskinpark og kvalifiserte medarbeidere gjør det mulig for AF å rydde opp fra fortiden og klargjøre for fremtiden. AF Decom er sertifisert av DNV i henhold til NS EN ISO 9001 / 14001.  

AF Decom søker HMS/KS-leder til vår avdeling i Trøndelag.

AF Decom ønsker å bemanne med flere flinke medarbeidere. Arbeidsdagen i AF Decom er hektisk, og ingen dag er lik. Hos oss får du muligheter til egenutvikling, og det er alltid behov for dyktige medarbeidere. AF satser på talenter og kanskje er du en av våre fremtidige ledere?

Vi søker deg som trives med å jobbe i team, liker praktisk arbeid og gjerne har relevant utdannelse innen bygg, anlegg eller økonomi.

Som HMS/KS-leder får du det overordnede ansvaret for å ivareta helse, miljø, sikkerhet og kvalitet i avdelingen. Du vil samarbeide tett med den øvrige ledelsen, og ha stor påvirkning innen ditt fagfelt. Du skal videre sørge for at det arbeides systematisk med tiltak for å sikre god kunnskap og prosjektgjennomføring i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet har alltid vært satsningsområder i AF Decom. Det er forventet at du har god kommunikasjon og tilstedeværelse i våre prosjekter, samt at du vil du delta i interne fagfora og bidra til utviklingen av HMS/KS-faget i AF Decom.

Arbeidsoppgaver:

 • HMS/KS-fagansvar i avdelingen
 • God støtte og sparringspartner for ansatte og ledere, gjennom stor tilstedeværelse i prosjektene
 • Delta i HMS-nettverket i AF Decom og AF Gruppen
 • Analysere HMS/KS-resultater og iverksette forbedringstiltak
 • Forvalte og vedlikeholde prosjektenes HMS/KS-system
 • Ansvarlig for offentlig saksgang i prosjektene

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/sivilingeniør innen samfunnssikkerhet, bygg/anlegg eller annet relevant utdanning innen HMS-faget. Lang erfaring kan kompensere for formell utdannelse
 • Praktisk erfaring innenfor HMS-ledelse
 • Erfaring fra entreprenørvirksomhet er en fordel
 • Inngående kjennskap til lovverk, forskrifter og krav innen det HMS-faglige feltet
 • Evne til å ta helhetlig ansvar og samarbeide med andre
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Strukturert, analytisk og har god forretningsforståelse
 • Evne til å motivere medarbeidere
 • Du er åpen, kontaktskapende og en god relasjonsbygger

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling på tvers av tradisjonelle faginndelinger. AF har konkurransedyktige og prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

Reising må påregnes.