AF Decom drifter et nettverk av Norges mest moderne miljøparker og trenger deg med på laget for ytterligere vekst! Vi har høye ambisjoner om å videreutvikle dagens høyteknologiske konsept, og ser derfor etter flere dyktige medarbeidere. Nes miljøpark er nyopprettet og ligger i Nes kommune. Miljøparken tar inn 400.000 tonn forurensede masser i året for videreforedling.

Er du nysgjerrig på teknologien, kan du ta en titt her:

https://www.youtube.com/watch?v=Ep78GUvtXUk

Som prosessoperatør i AF vil du få mulighet til å skape din egen arbeidshverdag med mye ansvar og spennende utfordringer. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling på tvers av tradisjonelle faginndelinger. AF har konkurransedyktige og prestasjonsorienterte betingelser, og gode forsikringsordninger. 

Du vil samarbeide nært med ledelsen, og ha stor påvirkning innen ditt fagområde.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for den daglige prosessen på jordrenseanlegget
 • Delta i produksjonsplanlegging og utarbeidelse av overordnede produksjon og miljømål
 • Ansvarlig for drift av anlegget iht. konsesjon og kvalitetssystem
 • Månedlig rapportering av nøkkeltall fra produksjon
 • Kontaktpunkt ut mot leverandører
 • Aktiv deltakelse i bedriftens forbedringsarbeid og fokusområder
 • Bidra med innovative løsninger for optimalisering av produksjon
 • Arbeide tett sammen med andre prosessoperatører i AF

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som prosessoperatør

Personlige egenskaper

 • Du handler på eget initiativ og får ting til å skje
 • Som person er du samarbeidsvillig og trives med å jobbe i team
 • Du er en stødig kollega som er til å stole på
 • Du utviser gode lederegenskaper og evner å påvirke andre

Du har fagbrev som prosessoperatør. Det er ønskelig at du har erfaring innen prosessindustri. Erfaring kan kompensere for manglende fagbrev.

Med bakgrunn i at miljøparkene består av flere avdelinger, kan noe reising forekomme.