Vi søker deg som kan påta deg ansvaret og utøve det lederskap som kreves som prosjektleder for et av våre spennende boligprosjekter!

Som prosjektleder vil du ha det overordnede ansvaret for en entreprisekontrakt fra 100 MNOK og oppover. Du vil ha ansvar for å lede og utvikle en prosjektorganisasjon som skal oppfylle de strenge krav til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet som vi setter i alle våre prosjekt. Du skal muliggjøre at prosjektorganisasjonen behersker å styre og lede samtlige av våre underentreprenører og rådgivere i prosjektet. Du har ansvaret for sluttproduktet ovenfor vår kunde og det samlede resultatet av prosjektet når det gjelder sikkerhet, kvalitet og økonomi.

Vi søker deg som ønsker en sentral rolle i utviklingen av forretningsenheten AF Nybygg gjennom å utvikle medarbeidere i prosjektorganisasjonen og levere prosjekter med gode resultater for våre kunder og selskapet. Du er teamorientert og ser viktigheten av å bygge gode relasjoner både internt og eksternt. Du er kvalitetsbevisst, strukturert, løsningsorientert og har meget god forretningsforståelse. Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon, samt støtter andre for å nå organisasjonens mål.

Dersom du tidligere har erfaring med ansvaret som prosjektleder for totalentrepriser eller liknende av tilsvarende størrelse, eller har hatt sentrale roller som eksempelvis prosjekteringsleder, anleggsleder, assisterende prosjektleder, så kan dette være stillingen for deg. Sentralt er at du forstår og kan beherske det ansvaret som kreves av rollen som prosjektleder. Du vil ha god støtte av organisasjonen rundt deg, men må også kunne arbeide selvstendig og kunne levere resultat som tilfredsstiller våre krav. Du vil rapportere til prosjektdirektør i forretningsenheten AF Nybygg.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har høyere teknisk utdannelse, gjerne tre til fem års relevant erfaring med sentrale roller i prosjektorganisasjoner for byggentrepriser. Erfaring kan kompensere for utdannelse. Alternativt har du fagbakgrunn fra sentrale bygningsmessige eller tekniske fag som inngår i boligbygging og erfaring fra tilsvarende roller som prosjektleder, anleggsleder eller sentral rolle med produksjonsansvar som gjør deg erfaringsmessig kvalifisert til å fylle rollen som prosjektleder. Erfaring fra boligbygging spesielt vil være en fordel.

Du har gode datakunnskaper herunder i Word og Excel, du har økonomisk forståelse og kan utarbeide og følge opp kalkyler, budsjetter, risikovurderinger og kontrakter basert på relevante NS-standarder. Du har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper

Vi søker en leder som har evner til å utvikle og muliggjøre at prosjektorganisasjonen presterer på sitt aller beste. Du er detaljorientert med evnen til å se det store bildet, du ser muligheter og forbedringsbehov. Du har et kostnadsfokus og evner å sette det i sammenheng med oppfyllelsen av krav, lover og regler for utførelsen. Du setter sikkerhet først og har en iboende driv til å levere gode resultater.

Rollen krever at du jobber selvstendig, veileder ansatte, løser de utfordringer som måtte oppstå og er tålmodig. Du bør være flink til å formidle din kunnskap og bidra til den gode kulturen vi er så stolte av i AF.

I AF Gruppen blir du del av et stort kollegafellesskap av engasjerte fagpersoner som brenner for både fag og resultatoppnåelse. I AF Gruppen tror vi på at trivsel og prestasjon henger sammen. Vi er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter god entreprenørånd og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg og innen nye fag- og ansvarsområder.