AF Gruppen är en ledande norsk entreprenör- och industrikoncern. AF har nu valts av Trafikverket för utbyggnaden av E4 Förbifart Stockholm. Arbetena ska starta sommaren 2020 och färdigställas före december 2024. Kontraktsvärdet uppskattas till 3 400 MSEK.

I samband med vårt projekt i Stockholm - E4 förbifart Stockholm, byggnation FSE 305 Bergtunnlar Lovö, har AF Gruppen Norge AS etablerat AF Anläggning AB under sin struktur. Vi vill därför komplettera vår organisation i Sverige med en oberoende och professionellt skicklig redovisningschef, som lyckas att hantera en hektisk vardag på ett bra sätt.

Uppgifter kommer att vara:

 • Ansvarig för avstämning och kvalitet i redovisningen av AF Anläggning AB
 • Professionell kontaktperson för redovisning, skatt och avgift i företaget
 • Första linjens ansvar gentemot revisorn och myndigheterna
 • Månadsrapportering
 • Årsredovisning över bokslut och skattepapper
 • Personalansvar
 • Vidareutveckling av system och förbättring av processer

Vi letar efter dig som är noggrann och strukturerad och inte rädd för att ta tag när det behövs.

De önskade kvalifikationerna är:

 • Erfarenhet från revisions- eller redovisningsfunktion i ett större företag
 • Erfarenhet av bokslut och skattepapper
 • Nyfiken och intresserad av nya digitala lösningar
 • Erfarenhet av Agresso är helt klart en fördel, men inte ett krav


På AF Gruppen blir du en del av en gemenskap av engagerade yrkesmän, som brinner för ämnet och att nå resultat. På AF tror vi att det finns ett samband mellan trivsel och prestation, och vi är stolta över att kunna visa på såväl goda resultat för företaget som hög trivsel bland de anställda. Vi värdesätter entreprenörsanda och ger förutsättningar för att kompetenta medarbetare ska kunna fortsätta att utvecklas.

Vi erbjuder konkurrenskraftig lön med bonussystem och möjlighet till delägande i AF Gruppen genom egna aktieprogram.

För ytterligare information om anställningen, kontakta Mathias Fett, +47 91126288, ekonomichef.