Ivaretakelse av ytre miljø bli stadig viktigere i anleggsprosjekter. Som ytre miljø-leder i AF Anlegg har du muligheten til å være med å utvikle ytre miljø-arbeidet i noen av landets største og mest komplekse anleggsprosjekter. Hos oss får du ansvar og muligheter til å utvikle deg, samtidig som vi ønsker at du skal være med å utvikle oss.

Arbeidsoppgaver
Som YM-leder har du faglig ansvar for ytre miljø i regulering, planlegging, prosjektering og utførelse av våre anleggsprosjekter.
Arbeidsoppgavene inkluderer prosjektering og prosjekteringsledelse, risiko- og konsekvensvurderinger, arbeid med ytre miljøplaner, utslippstillatelser, reguleringsendringer og dispensasjonssøknader. Du vil ha ansvar for oppfølging av krav i lover og forskrifter, kontrakter og andre myndighetskrav innen ytre miljø, og å følge opp og dokumentere at disse etterleves både i AF Anlegg og av våre samarbeidspartnere. Du skal også lede og følge opp ytre miljø-prosesser mot offentlige forvaltningsorganer som kommunene, Fylkesmannen og Miljødirektoratet. 

Kvalifikasjoner
Du bør ha 10 års relevant erfaring, og utdanning på masternivå med hovedvekt av fag innen miljø, naturforvaltning, naturfag eller liknende. Det er ønskelig med kjennskap til anleggsbransjen.
Det er en fordel å ha kjennskap til søknadsprosesser mot offentlige myndigheter, og til relevante lover og forskrifter. Kjennskap til ISO 14001 er ønskelig.
AF Anlegg har prosjekter over hele landet, og det er et nødvendig at du kan pendle og være til stede i prosjektene.
Førerkort kl B.

Egenskaper
Som person er du nysgjerrig, resultatorientert, og trives med høyt aktivitetsnivå. Du får en hektisk arbeidshverdag. Dette krever at du selv evner å strukturere arbeidet og tar ansvar for at oppgaver blir utført.
Som pendler tilbringer man mye tid sammen med kollegaer ute i prosjekt, og arbeidshverdagen er preget av samarbeid. Det er derfor viktig at du trives med å være sammen med andre, og ønsker å bidra positivt til arbeidsmiljøet.

Vi tilbyr
I AF Gruppen blir du del av et fellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for fag og resultatoppnåelse. I AF tror vi at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til gode resultater for bedriften og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn med bonusordning og mulighet til medeierskap i AF Gruppen gjennom egne aksjeprogram.