AF Gruppen är en ledande norsk entreprenör- och industrikoncern. AF har nu valts av Trafikverket för utbyggnaden av E4 Förbifart Stockholm. 

Förbifart Stockholm är en 21 km lång ny sträckning av E4:an som till stora delar byggs i tunnel från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr. Kontraktsvärdet uppskattas till 3 400 MSEK. 

AF Gruppens entreprenad (FSE 305) är belägen i Ekerö kommun och sträcker sig 6 km från norra delen av Kungshatt, under Lovö till mitten av Lambarfjärden. Entreprenaden omfattar anläggningsarbeten för ca. 6 km huvudtunnlar, 7 km ramptunnlar och 8 schakter. I vägtunnlarna ska vägkroppen byggas med VA-system, OPI-kanalisation samt inklädnadsvalv. Kontraktet ferdigställas innom mars 2026.

Vi behöver komplettera teamet med flera duktiga medarbetare, och vi söker nu en arbetsmilöingenjör. 

Arbetsuppgifter

Som arbetsmiljöingenjör ansvarar du för att säkerställa hälsa, säkerhet och miljö inom projektet. Du ska se till att det arbetas systematiskt med åtgärder som säkerställer projektgenomförande i enlighet med gällande lagar, förordningar och standarder.

Du kommer att ge råd till projektledningen i arbetsmiljöfrågor och vara kontaktperson gentemot myndigheter och kunder. Dessutom kommer du att arbeta med riskgranskningar, beredskapsplaner och -övningar, revisioner, rapportering och uppföljning av underleverantörer.

Dessutom vill vi att du deltar i interna yrkesaktiviteter och bidrar till utvecklingen av ämnet arbetsmiljö inom AF.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har minst tre års utbildning i relevanta ingenjörs- eller arbetsmiljöämnen. Det är önskvärt att du har 3-5 års relevant arbetslivserfarenhet. Kunskap om ISO 45001 är en fördel.

Du måste ha körkort klass B och bo inom dagligt pendlingsavstånd till projektet. 

Det dagliga arbetet inom projektet präglas av högt tempo och samarbete. Därför är det viktigt att du trivs med att ha en hektisk vardag och att du gillar att jobba med andra och vill bidra positivt till arbetsmiljön.

Vi erbjuder

På AF Gruppen blir du en del av en gemenskap av engagerade yrkesmän, som brinner för ämnet och att nå resultat. På AF tror vi att det finns ett samband mellan trivsel och prestation, och vi är stolta över att kunna visa på såväl goda resultat för företaget som hög trivsel bland de anställda. Vi värdesätter entreprenörsanda och ger förutsättningar för att kompetenta medarbetare ska kunna fortsätta att utvecklas.  

Vi erbjuder konkurrenskraftig lön och möjlighet till delägande i AF Gruppen genom egna aktieprogram.