Ivaretakelse av ytre miljø bli stadig viktigere i anleggsprosjekter. Som miljørådgiver i AF Anlegg har du muligheten til å være med å utvikle arbeidet med ytre miljø i noen av landets største og mest komplekse anleggs- og samferdselsprosjekter. Vi søker deg som kan en del, og ønsker å lære mer. Hos oss får du ansvar og muligheter til å utvikle deg, samtidig som du får muligheten til å være med å utvikle miljøfaget i anleggsbransjen.

Les mer om AFs strategi og arbeid innen bærekraft og klima her: https://afgruppen.no/barekraft/

Arbeidsoppgaver
Som miljørådgiver har du faglig ansvar for ytre miljø i regulering, planlegging, prosjektering og utførelse av våre anleggsprosjekter. Du vil ha ansvar for oppfølging av krav i lover og forskrifter, kontrakter og andre myndighetskrav innen ytre miljø, og å følge opp og dokumentere at disse etterleves både i AF Anlegg og av våre samarbeidspartnere. Det daglige arbeidet vil foregå ute i prosjekt.

Oppgavene vil tilpasses din kompetanse og våre prosjekter, men vil typisk inkludere:

 • Miljørådgivning og oppfølging i prosjekterings- og gjennomføringsfase av anleggsprosjekter
 • Utarbeidelse og oppfølging av miljøoppfølgingsplaner, utslippstillatelser, reguleringsendringer og dispensasjonssøknader
 • Klimagassberegninger, miljøundersøkelser og prøvetakning
 • Dokumentasjon og rapportering
 • Risiko- og konsekvensvurderinger, utslippstillatelser, reguleringsendringer og dispensasjonssøknader.
 • Oppfølging av ytre miljø-prosesser mot offentlige forvaltningsorganer som kommunene, Fylkesmannen og Miljødirektoratet

Videre ønsker vi at du bidrar til tverrfaglig samarbeid i prosjekt, og at du vil ta aktivt del i interne fagfora for å videreutvikle ytre miljø-faget i AF Anlegg.

Kvalifikasjoner
Relevant erfaring er positivt, men nyutdannede kan også søke. Kjennskap til anleggsbransjen er ikke er krav, men det er viktig at du er nysgjerrig og ønsker å tilegne deg tverrfaglig kunnskap.

Følgende kvalifikasjoner påkrevd:

 • Universitetsutdanning på masternivå innenfor miljøfag
 • Førerkort kl. B
 • Du kan være bosatt hvor som helst i landet, men må ha mulighet til å pendle til prosjekter over hele Norge på fast basis

Det er også ønskelig at du har:

 • Kjennskap til søknadsprosesser mot offentlige myndigheter, og til relevante lover og forskrifter.
 • Kjennskap til ISO 14001
 • Erfaring og/eller kjennskap til CEEQUAL, miljøoppfølging, klima og/eller forurensning

Som person er du nysgjerrig, initiativrik, resultatorientert, og trives med høyt aktivitetsnivå. Du får en hektisk arbeidshverdag, og dette
krever at du selv evner å strukturere arbeidet og tar ansvar for at oppgaver blir utført. Vi har en uformell kultur, og arbeidshverdagen i prosjekt er preget av samarbeid på tvers av disipliner og fag. Det er viktig at du har gode samarbeidsevner og ønsker å bidra positivt til både det faglige og sosiale miljøet.

Vi tilbyr
I AF Gruppen blir du del av et fellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for fag og resultatoppnåelse. I AF tror vi at trivsel ogprestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til gode resultater for bedriften og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn med bonusordning og mulighet til medeierskap i AF Gruppen gjennom egne aksjeprogram