Vår ambisjon er å rekruttere, utvikle og beholde de beste folka. Nå ser vi etter en fremoverlent og energisk HR-rådgiver, som vil jobbe med rekruttering, employer branding og oppfølging av våre HR-prosesser fra A til Å. Rett person vil bli en del av et HR-team som kjennetegnes av høy faglig kompetanse, integritet og masse humor. Stillingen er en sentral rolle i HR konsern, hvor du vil få muligheten til å påvirke og drive HR-prosesser på tvers av AF Gruppen.

Vår nye HR-rådgiver vil jobbe med å rekruttere og tiltrekke kandidater til vår virksomhet. Rollen vil også bli ansvarlig for å drive vårt lærlingsprogram og utvikle rekrutteringsinitiativ ut mot videregående skoler. I tillegg vil rett person både jobbe praktisk og strategisk med å følge opp viktige HR administrative oppgaver, herunder innhenting og analyse av HR master data.

Arbeidsoppgaver vil være:

  • Drive rekrutteringsprosesser for våre virksomhetsområder
  • Bistå i ulike employer branding prosjekter
  • Planlegge, koordinere og delta på alle våre studentrettede aktiviteter
  • Drive lærlingsatsingen, bl.a. koordinere lærlingsrettede aktiviteter, i samarbeid med skoler og lærlingsansvarlige i AF
  • Bidra til å koordinere, administrere og implementere diverse HR-prosesser, inklusiv operativ HR

Hvem er du?

Som type er du ansvarsfull og strukturert. Du har høy arbeidskapasitet, liker å ha kontroll og har erfaring med å sette klare prioriteringer. Du må være komfortabel med å ha en selvstendig rolle hvor du selv er ansvarlig for å strukturere din egen arbeidshverdag og du håndterer å ha mange pågående prosesser. Sist, men ikke minst tror vi det er viktig at du har en iboende serviceinnstilling og at du ser fordelen av å samarbeide og bygge gode nettverk i eget team, så vel som i organisasjonen og eksternt.

Vi ser gjerne at du har en akademisk sterk bakgrunn (BA/MA) og 2-5 års relevant erfaring. Kjennskap til bygg- og anleggsbransjen er en fordel, men ikke et krav. Du bør ha erfaring innen rekruttering, seleksjon og testverktøy. Sertifisering i cut-e er en fordel. Du har høy IT-kompetanse og evner å sette deg inn i nye IT-systemer raskt og effektivt. Du trives med å jobbe både strategisk så vel som operasjonelt og du utviser fleksibilitet, og er åpen for å ta på deg en variasjon av ulike type oppgaver.

Arbeidsted er AF Gruppens hovedkontor i Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Hva kan AF Gruppen tilby deg?

Hos AF blir du en del av et godt arbeidsmiljø som preges av høy trivsel, eierskap og stolthet. I AF har vi fokus på resultater og ikke minst menneskene som jobber her. Ønsker du å være med på en spennende utvikling i et selskap med engasjerte kollegaer? Vi tilbyr varierte utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. AF har konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. Du vil også få mulighet til medeierskap i AF Gruppen gjennom egne aksje- og opsjonsprogram.