Vi søker deg som aktivt vil være med å lede utviklingen av AF Gruppen sin Miljøparksatsning!

AF Gruppen har over flere år utviklet landets mest høyteknologiske metode for rensing og resirkulering av forurenset masse. Massene som gjenvinnes blir i dag benyttet som sertifiserte produkter, blant annet til ny asfalt og betong. Det finnes ingen tilsvarende metoder for gjenvinning i dag, og teknologien til Miljøpark har derfor fått stor oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt.

Vi opplever stor vekst og ønsker å komme i kontakt med deg som ønsker en sentral rolle i videreutviklingen av våre Miljøparker. Som prosjektleder vil du få et bredt ansvarsområde fra utbygging, igangsetting og drift av våre nåværende og fremtidige Miljøparker. Rollen innebærer å være en leder for å utvikle en proaktiv prosjektorganisasjon som skal oppfylle strenge krav til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har høyere utdannelse med ledererfaring. Alternativt har du fagbakgrunn fra bygg eller anleggsvirksomhet som gjør deg erfaringsmessig kvalifisert til å fylle rollen som prosjektleder.

Du har økonomisk forståelse og kan utarbeide og følge opp kalkyler, budsjetter, risikovurderinger og kontrakter basert på relevante standarder. Du har gode kunnskaper i Word og Excel, og gode skriftlige- og muntlige fremstillingsevner.

Personlige egenskaper

Du er teamorientert og ser viktigheten av å bygge gode relasjoner både internt og eksternt. Du er nysgjerrig, strukturert, løsningsorientert og har god forretningsforståelse. Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon, samt støtter andre for å nå organisasjonens mål. Du setter sikkerhet først og har et iboende ønske om å skape fortjeneste gjennom å utvikle- og levere produkter, varer og tjenester til et voksende sirkulært marked.

I AF tror vi på at trivsel og prestasjon henger sammen. Vi er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften og høy trivsel blant våre medarbeidere. Vi verdsetter god entreprenørånd og tilrettelegger for at nysgjerrige medarbeidere skal få utvikle seg og innen nye fag- og ansvarsområder.  

 

Arbeidssted:   En stilling på Østlandet og en stilling i Bergen