Vi er i en tid hvor bærekraft og energieffektivisering er avgjørende, og det gir oss i AF Energi mange muligheter fremover. I hele AF Gruppen har vi en kompromissløs holdning til sikkerhet og jobber systematisk og målrettet med helse og ytre miljø. Vi ser også verdien av å jobbe strukturert med kvalitet. Når vi nå skal ansette en ny HMS-/K-sjef i AF Energi ser vi etter en person som er motivert for å videreutvikle våre systemer, bygge kultur og samarbeide med en stor kontaktflate i organisasjonen.

HMS arbeid er ferskvare, og vi har tydelige mål med blant annet null alvorlige personskader og arbeidsrelatert fravær. I en hektisk prosjekthverdag må vi kontinuerlig sørge for at HMS fokuset kommer først, og løse våre oppgaver på en sikker måte. HMS-/K-sjefen vil være en sentral bidragsyter inn mot prosjekt som bistår med kompetanse og holdningsskapende arbeid.

AF Energi har et bredt tjenestespekter og gjennomfører alt fra små serviceoppdrag til større entrepriser med en verdi av flere hundre millioner. Vår samlede spisskompetanse innen energi er omfattende, og vi har en ambisjon om å utnytte den enda bedre ved å styrke oss på erfaringsoverføring og kontinuerlig forbedring gjennom alt vi gjør i prosjekthverdagen vår. HMS-/K-sjefen vil være en pådriver for å tilgjengeliggjøre fagkompetansen som finnes i organisasjonen for alle, samt bidra til videre utvikling innenfor prioriterte kompetanseområder. Vi har også et eget miljø for digital utvikling som blir en naturlig samarbeidspartner for HMS-/K-sjefen i utviklingsprosjekter.

Arbeidsoppgaver:

 • Ha fagansvar overfor HMS-ansvarlige ute på prosjekt, være et bindeledd og skape et faglig sterkt HMS-nettverk
 • Faglig støtte til AF Energi sine prosjekter og ledelse
 • Overvåke og formidle myndighetskrav, kundekrav og HMS-relatert samfunnsutvikling
 • Lede HMS- og kvalitetsrelaterte forbedringsprosjekter i regi av enheten
 • Vedlikehold og oppfølging av etterlevelse av ledelsessystem
 • Oppfølging av ISO9001 og ISO14001 mot ledelsessystem og etterlevelse i organisasjon
 • Lede interne revisjoner innenfor HMS og kvalitet
 • Bruker og rådgiver av sentrale systemer som Synergi og ProductXchange

Personlige egenskaper:

 • Du samarbeider og kommuniserer godt, samt liker å løse oppgaver sammen med andre
 • Gode holdninger og lederevner
 • Positivt, friskt mot. Utholdende med stor evne til forbedring
 • Selvstendig, med evne til å lede prosjekter
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Tydelig og synlig i organisasjonen, med evne til å spille på lag
 • Strukturert, systematisk og nøye

 

Kvalifikasjoner:

 • Minst 2-3 års praktisk HMS-erfaring
 • Relevant høyere utdannelse på bachelor- eller masternivå, erfaring fra liknende stilling vil kunne kompensere for dette    
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til sentral godkjenning
 • Arbeider effektivt med digitale arbeidsverktøy og har interesse for rasjonell utnyttelse av nye verktøy innen feltet

 

Vi tilbyr:

 • Et meget godt arbeidsmiljø med høy gjennomføringsvilje
 • Et stort mandat med mulighet til å forme og videreutvikle selskapet
 • Et stort og utviklende HMS/K-miljø i hele AF Gruppen
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser, samt gode incentivordninger