AF Anlegg gjennomfører alle typer anleggsprosjekter innenfor samferdsel og energi, inkludert veg, bane, flyplass, tunnel, vann- og vindkraft. Anleggsvirksomheten omfatter også nybygging og oppgradering av andre energianlegg og havneanlegg.

AF Gruppen har valgt klima og miljø som en av fire hovedstrategier i årene fremover, og AF Anlegg ønsker å bygge det beste fagmiljøet for klima og miljø innen anlegg i Norden. For å oppnå dette trenger vi en klima- og miljøsjef med høy faglig kompetanse og evne til påvirkning, inspirasjon og gjennomføring.

Les mer om AFs strategi og arbeid innen bærekraft og klima her: https://afgruppen.no/barekraft/

Arbeidsoppgaver

Som klima- og miljøsjef i AF Anlegg får du være med å utvikle arbeidet med klima og miljø i noen av landets største og mest komplekse anleggs- og samferdselsprosjekter.

Du har det overordnede faglige ansvaret for vårt klima- og miljøarbeid, og har stor mulighet til å påvirke AF Anleggs utvikling og fremtidig satsning på området.

Du vil lede klima- og miljøarbeidet sentralt, og ha ansvar for at AF Anlegg når sine målsetninger innen klima og miljø. Du vil arbeide med ledelsessystem og revisjoner, bidra i tilbudsarbeid, samt yte løpende faglig støtte til våre prosjekter. Du vil også ha faglig ansvar for miljørådgiverne som jobber ute i prosjekt.

Videre ønsker vi at du bidrar til tverrfaglig samarbeid og tar aktivt del i interne fagfora for å videreutvikle klima- og miljøfaget i AF Gruppen.

AF Anlegg har prosjekter over hele landet, samt i Sverige. Ditt arbeidssted vil være AF Gruppens hovedkontor i Oslo, men noe reising til må påregnes.

Kvalifikasjoner

Følgende kvalifikasjoner påkrevd:

  • Universitetsutdanning på minimum bachelornivå innenfor relevante fag
  • Minst 5 års relevant arbeidserfaring

Det er også ønskelig at du har:

  • Master utdanning innenfor relevante fag
  • Kjennskap til og erfaring med ISO 14001 og CEEQUAL
  • Erfaring fra anleggsbransjen
  • Kjennskap til søknadsprosesser mot offentlige myndigheter, og til relevante lover og forskrifter
  • Erfaring med Life Cycle Assessment og andre klima- og miljøregnskap

Som person er du nysgjerrig, initiativrik, resultatorientert og trives med høyt aktivitetsnivå. Du er en god relasjonsbygger, og evner å få andre med deg.

Vi har en uformell kultur, og arbeidshverdagen er preget av samarbeid på tvers av disipliner og fag. Det er viktig at du har gode samarbeidsevner og ønsker å bidra positivt til både det faglige og sosiale miljøet.

Vi tilbyr

I AF Gruppen blir du del av et fellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for fag og resultatoppnåelse. I AF tror vi at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til gode resultater for bedriften og høy trivsel blant de ansatte.

Vi verdsetter entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn med bonusordning og mulighet til medeierskap i AF Gruppen gjennom egne aksjeprogram.