AF Decom søker målrettet prosjektleder til vår avdeling på Østlandet.

Med bakgrunn i stor ordrereserve ønsker vi å ansette flere flinke medarbeidere. Arbeidsdagen i AF Decom er hektisk, og ingen dag er lik. Hos oss får du muligheter til egenutvikling, og det er alltid behov for dyktige medarbeidere. AF satser på talenter og kanskje er du en av våre fremtidige ledere?

Vi søker deg som har god erfaring fra anleggs-prosjekter. Du har gjerne praktisk erfaring som anleggsleder og har hatt arbeidsoppgaver som innbefatter personalansvar, koordinering av underentreprenører og kontraktsansvar. Du har for øvrig god kjennskap til Norsk Standard.

Som Prosjektleder vil du få ansvar for din egen prosjektportefølje i AF Decom og du får ansvar for gjennomføring av hele prosjektet, fra befaring og kalkulering, til ferdigstillelse. Du vil ha tett samarbeid med leverandører, samt være første kommunikasjonsledd ut mot kunder. Du vil være ansvarlig for veiledning og motivasjon av teamet du er satt til å lede.

Du vil samarbeide nært med ledelsen og prosjektene, og ha stor påvirkning innen ditt fagområde.

Arbeidsoppgaver:

 • Være ansvarlig for hele prosjektprosessen, fra A-Å.
 • Ansvarlig for rett bemanning og utstyr i prosjektporteføljen, og koordinere behov opp mot nærmeste leder.
 • Tilrettelegge og planlegge arbeidet i prosjektporteføljen og løpende informere nærmeste leder.
 • Personalansvar for underordnede funksjonærer, samt fagarbeidere.
 • Økonomisk ansvar egen prosjektportefølje.
 • Aktiv rolle i risikovurderinger, samt godkjenne tilbud i anbudsfase.
 • Representere AF Decom overfor myndighet, leverandører, egne ansatte og tredjemenn.

Kvalifikasjoner:

 • God økonomisk- og forretningsmessig forståelse.
 • Grunnleggende forståelse for plan og bygningsloven, og offentlig saksgang.
 • Du bør ha solid faglig kompetanse innenfor ett eller flere bygg-/anleggsfag (dvs. innen kalkulasjon, prosjektledelse, prosjektering el.)
 • Må ha grunnleggende forståelse for kontraktsadministrasjon, endringshåndtering etc.
 • Det er ønskelig at du har ledererfaring.

Personlige egenskaper:

 • Du er en god nettverksbygger.
 • Du handler på eget initiativ og får ting til å skje.
 • Du evner å påvirke andre og dette vises ved at du får gjennomslag for ideer og planer.
 • Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon, samt støtter andre for å nå teamets mål.
 • Du evner å skape en stabil atmosfære, og du er stødig kollega som er til å stole på.
 • Du er metodisk og systematisk i din tilnærming. Du evner å planlegge fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt.

Reising må påregnes.