AF Bygg Østfold opplever sterk vekst og søker nå en proaktiv HMS-leder som ønsker en langsiktig utvikling, og fordypning innen HMS-faget i byggebransjen.

Som HMS-leder blir du en viktig del av prosjektledelsen og vil få ansvar for å følge opp HMS-arbeidet ute i et prosjekt. Du vil jobbe med planlegging og ledelse av våre oppdrag. Du vil være involvert i vår drift og gjøre arbeidsforberedelser, blant annet med planlegging av operasjoner og risikovurderinger. Videre vil du delta aktivt i det løpende HMS-arbeidet, med deltakelse på vernerunder, sikker jobb analyser, HMS-hendelser og forbedringsforslag. Du vil også ha ansvar for rapportering både internt og til kunde.

Arbeidssted for en HMS-leder er i det enkelte prosjekt etter behov, hvor du jobber sammen med, og rapporterer til stedlig prosjektledelse.
Nå ser vi spesielt etter kandidater som skal inngå i prosjektteamet som bygger nytt sykehus i Drammen. Dette er en unik og spennende mulighet for deg som ønsker å videreutvikle deg innen faget og har et langsiktig ønske om å jobbe med HMS i AF Bygg Østfold.

I AF Gruppen blir du del av et stort kollegafellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for både fag og resultatoppnåelse.

Kvalifikasjoner: 

  • Relevant erfaring med HMS-arbeid, fortrinnsvis fra bygg og anlegg
  • Utdanning som ingeniør eller sivilingeniør
  • Inngående kjennskap til og erfaring med HMS-arbeid kan kompensere for formell utdanning
  • Praktisk erfaring fra prosjekter, enten som fagarbeider eller funksjonær
  • Utviser forståelse for hvordan produksjon og sikkerhetsarbeid fungerer på en byggeplass

Personlige egenskaper:

  • Detaljorientert person og evne til å se det store bildet
  • Du ser muligheter og beskriver utviklingsbehov
  • Foroverlent og dyktig til å prioritere
  • Strukturert, grundig og nytenkende

Rollen krever at du jobber selvstendig, at du er serviceinnstilt og tålmodig. Du bør være flink til å formidle din kunnskap og bidra til den gode kulturen vi er så stolte av i AF.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer hos en solid entreprenør. Stillingene byr på muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.