AF Decom søker målrettet anleggsleder til vår satsing på Møre.

For å styrke AF Decom sin satsning på Møre, ser vi etter en ny medarbeider. AF Decom er Europas ledende entreprenør innen riving og miljøsanering, og med bakgrunn i stor ordrereserve ser vi oss nødt til å bemanne med flere flinke medarbeidere. Arbeidsdagen i AF Decom er hektisk, og ingen dag er lik. Hos oss får du muligheter til egenutvikling, og det er alltid behov for dyktige medarbeidere. AF satser på talenter, og kanskje er du en av våre fremtidige ledere?

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Du vil få et stort handlingsrom med en dertil varierende arbeidsdag. AF har konkurransedyktige og prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede utførelsen av arbeidet innenfor gitte krav til HMS, kvalitet, tid og produktivitet
 • Representere AF Decom overfor kunder, myndigheter, leverandører og egne ansatte.
 • Ansvarlig for rettledning og motivasjon av de arbeiderne du er satt til å lede, og sikre at alle ansatte i prosjektet har nødvendig kunnskap og kompetanse for å kunne utføre sitt arbeid.

Personlige egenskaper:

 • God på å forvalte tiden din effektivt.
 • Løsningsorientert
 • Trives med å ta ansvar
 • Viser økonomisk bevissthet
 • Arbeider hardt, og legger ned ekstra tid når det er nødvendig.
 • Lytter, rådfører seg med andre og kommuniserer proaktivt

Kvalifikasjoner:

 • Har gjerne fagskole, bachelor el.
 • Førerkort klasse B


Som anleggsleder må du være løsningsorientert, og du vil jobbe tett opp mot driften ute på prosjekt. Som person er du sosial og trives med å ha en god dialog, både med kollegaer og kunder.

Det er ønskelig at du har teknisk utdannelse, men erfaring fra bygg- og anleggsbransjen vil kunne kompensere for dette.