Vi kan vise til meget gode resultater og systemer innen HMS-området. Våre ansatte trives på jobb og er våre viktigste ressurser for at vi skal nå våre mål. AF Offshore Decom har lang erfaring og gode referanseprosjekter. I tillegg besitter AF Offshore Decom en sterk entreprenørånd og innovasjonskultur. Vi er stolte av vår kompetanse som har ført oss til Nordsjøen og oppbyggingen av AF Miljøbase Vats til verdens mest moderne mottaksanlegg for utrangerte offshoreinstallasjoner.

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi nå etter en HMS ingeniør

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Være pådriver og faglig støtte i HMS- og kvalitetsspørsmål
 • Implementering av HMS-krav som definert i lover, forskrifter og av kunder
 • Planlegging og gjennomføring av risikoanalyser innen helse, miljø og sikkerhet
 • Aktiv implementering av risikoreduserende tiltak i prosjekt
 • Følge opp avviks- og hendelsesrapportering
 • Granskninger og årsaksanalyse ved uønskede hendelser
 • Planlegging og gjennomføring av HMS-aktiviteter og -program
 • Miljøkartlegging og utarbeidelse av avfallsplaner
 • Utarbeidelse av beredskapsanalyser og -planer
 • Vedlikehold og forbedringer av kvalitetsledelsessystemet
 • Planlegging og gjennomføring av både interne og eksterne revisjoner
 • HMS&K-oppfølging av leverandører
 • Planlegging og gjennomføring av HMS-målinger/-kontroller og vernerunder
 • Opplæring av personell innen HMS- og kvalitet
 • Måling, oppfølging og rapportering av prestasjonsindikatorer innen HMS&K
 • Aktivt forbedringsarbeid innen helse, miljø og sikkerhetsfaget
 • Implementering av klima- og bærekraftstrategi
 • Vurdere behovene for helse- og miljøovervåking i prosjekt
 •  
 • Det vil også kunne være behov for praktisk HMS-arbeid offshore

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdannelse
 • Erfaring fra praktisk HMS- og kvalitetsarbeid
 • Kjennskap til norsk HMS-regelverk
 • Kjennskap til offshoreregelverk og -standarder vil være en fordel
 • Kjennskap til ISO 9001 / 14001 / 45001
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne i både norsk og engelsk

Egenskaper:

 • Faglig interessert og nysgjerrig
 • Målrettet og initiativrik
 • Beslutningsdyktig
 • Dyktig til å forstå sin rolle i ulike forum
 • Flink til å jobbe med ulike typer mennesker

 


AF Offshore Decom tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften.
Både erfarne og nyutdannede oppfordres til å søke.


Vi søker deg som er strukturert, som ser muligheter, tar ansvar, er endringsvillig og har meget gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Du kjennetegnes ved et høyt aktivitetsnivå og gode samarbeidsevner. Du er direkte, kreativ, pågående og har gjennomslagskraft.

Arbeidssted er Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi vil starte med intervjuer av aktuelle kandidater fortløpende.