Som Kalkulasjonssjef hos AF Bygg Østfold blir du en viktig bidragsyter for at vi skal fortsette å levere gode resultater og leveranser. Du vil få totalansvaret for tilbudsprosessen, og vil være sterkt deltagende i å identifisere nye prosjekter som er riktige for selskapet til enhver tid. I AF Bygg Østfold blir du del av et stort kollegafellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for både fag og resultatoppnåelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for alle prosjekter i kalkulasjon og forprosjektfasen
 • Utarbeidelse av tilbud i samarbeid med tilbudsteam
 • Utvikling av konsept i samarbeid med kunder og prosjektutviklere
 • Utarbeide forespørselsgrunnlag til leverandører
 • Vurdere innkomne tilbud og delta i forhandlinger
 • Vurdere risiko og muligheter innenfor egen kalkyle
 • Bistå prosjektledere i prosjektets oppstartsfase
 • Lede kalkulasjonsarbeidet i AF Bygg Østfold 

Faglige kvalifikasjoner:

 • Relevant erfaring fra bygg/anleggsbransjen, gjerne fra kalkulasjon eller prosjektledelse
 • Ingeniørutdanning eller teknisk fagskole, lang erfaring kan kompensere for manglende relevant utdanning.
 • God byggteknisk forståelse - kjennskap til Norsk Standard
 • Positivt med erfaring fra BIM og kalkulasjonsvektøy (ByggOffice)

 Personlige egenskaper:

 • Du er strukturert, analytisk og har god forretningsforståelse
 • Du har god norsk muntlig/skriftlig fremstillingsevne
 • Du er kommersiell og liker å forhandle deg fram til gode avtaler - kremmerånd
 • Du er en relasjonsbygger


Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer hos en solid entreprenør. Stillingene byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.