Vi søkner nå etter en HMS/KS-leder som skal bistå selskapets daglige leder med både operativt og strategisk HMS-arbeid i alle ledd i organisasjonen. HMS og kvalitet er viktig for AF AeronMollier og rett kandidat vil få mulighet til å videreutvikle en meget sterk HMSK-kultur med alt det medfører av spennende muligheter.

Som HMS/KS-leder har du operativt ansvar for både HMS og kvalitet i enheten. Du vil få en variert, utfordrende og svært sentral rolle i organisasjonen med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver. Som person tar du eierskap til dine prosesser, du har sterk integritet, er løsningsorientert og opptatt av å levere gode resultater.


Arbeidsoppgaver
Som HMS/KS-leder vil du ha ansvar for å følge opp kvalitets- og HMS-arbeidet både i planlegging og utførelse av våre oppdrag.

Du vil få ansvar for å sikre etterlevelse av vårt ledelsessystem, herunder direkte bistand til våre prosjekter og gjennomføring av prosjektrevisjoner.

Videre vil du delta i nettverksorganisasjonen for HMS og kvalitet i konsernet.

Du vil være involvert i planlegging av operasjoner og risikovurderinger. Videre vil du delta aktivt i det løpende HMS- og kvalitetsarbeidet, med deltakelse på ledelsesinspeksjoner, vernerunder, oppfølging av kvalitetsarbeid, revisjoner, HMS-hendelser og forbedringsarbeid.

Du vil også ha ansvar for rapportering både internt og til kunde.

En del av jobben er også å motivere de ansatte til godt HMS/KS arbeide i bedriften.


Kontoradresse

Arbeidslokasjon kan enten være i Flekkefjord eller i Stavanger. 


Kvalifikasjoner

Kandidatene vi leter etter har utdanning på minimum bachelornivå innen fagfelt som naturvitenskap, samfunnssikkerhet, yrkeshygiene eller ingeniørfag.

Du bør ha 2-5 års relevant arbeidserfaring, men nyutdannede vil også bli vurdert. Det er i tillegg positivt om du har erfaring fra prosjektrettet industrivirksomhet.

Det er en fordel med kjennskap til ISO 9001 og ISO 14001, samt kunnskap om Synergi, ProductXchange eller liknende verktøy, men ikke et krav.

Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk.

Noe reisevirksomhet til øvrige avdelinger må påregnes.

Søknader vil bli behandlet fortløpende.