AF Energi har et sterkt prosjekterings- og rådgivningsmiljø innen energiløsninger og tekniske systemer. Som både entreprenør og rådgiver har vi ofte et konkurransefortrinn da vi kan gi våre kunder større trygghet rundt kalkyler, prosjektere løsninger tilpasset gjennomføring og prefabrikasjon, og ikke minst videreføre HMS tiltak fra prosjektering til gjennomføring.

 

Med energi som fellesnevner har vi et bredt tjenestespekter; alt fra mindre serviceoppdrag til entrepriser på mange hundre millioner, totalentrepriser og utførelsesentrepriser. Av større pågående oppdrag kan vi blant nevne Radiumhospitalet, Nytt sykehus Drammen, Livsvitenskapsbygget og energisentralen på Construction City. AF Energi har prosjekteringsansvaret på de to sistnevnte prosjektene.

 

Når vi er på utkikk etter en ny prosjekteringsleder vektlegges blant annet leder- og samarbeidsegenskaper, relevant erfaring og forretningsforståelse. En annen forutsetning er at du i likhet med oss, også har et kompromissløst forhold til sikkerhet og etikk. Du vil bli en del av et fremoverlent og ungt miljø som ikke er redde for å utfordre bransjen med å tenke nytt.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjekteringsledelse i prosjekter og tilbudsprosesser
 • Koordinering og oppfølging mot rådgivere, byggherre og underentreprenører
 • Lede og fasilitere prosjekteringsmøter
 • Produktvalg og bidrag inn mot innkjøp

 

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra prosjekteringsledelse av tekniske fag i byggeprosjekter, både i planleggings- og gjennomføringsfasen
 • Bachelor eller Master med relevant arbeidserfaring i minimum 3-5 år
 • Erfaring fra å lede og koordinere tverrfaglige team av rådgivere og prosjekterende
 • LEAN og VDC kompetanse er ønskelig

 

Personlige egenskaper:

 • Du handler på eget initiativ og får ting til å skje
 • Du evner å påvirke andre, og dette vises ved at du får gjennomslag for ideer og planer
 • Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon, samt støtter andre for å nå teamets mål
 • Gode, motiverende lederegenskaper