AF Gruppens konsernstab for finans ønsker å styrke kapasiteten innen finansiell rapportering og konsernregnskap ved å ansette en controller. I tillegg til et sterkt team innen konsernregnskap, dekker konsernstab finans funksjonene business controlling, finans, risikostyring, strategi og M&A. 

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Kvalitetssikring og oppfølging av rapportering fra en egen portefølje med datterselskaper.
  • Konsolidering og utarbeidelse av finansiell rapportering til ledelse, styret og Oslo Børs, herunder kvartals- og årsrapport.
  • Gi råd til enhetene innen fagområdene IFRS, regnskap, skatt og selskapsrett.
  • Oppgaver knyttet til restruktureringer, oppkjøp og andre transaksjoner.
  • Forbedring og videreutvikling av prosesser og systemer for konsernrapportering.

For å lykkes i rollen må du være analytisk og nøyaktig, i tillegg til at du har en strukturert tilnærming til arbeidsoppgavene dine. Du kjennetegnes av gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper samt sterk gjennomføringsevne. Videre trives du både med å jobbe selvstendig og i team.

Vi søker deg som er utdannet siviløkonom, fortrinnsvis med master i regnskap eller finans, med minimum fem års erfaring fra revisjon eller fra økonomistab i et annet børsnotert selskap. Du har kunnskap om IFRS, god systemkompetanse og interesse for prosessforbedring. Du er en stødig bruker av Excel og har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både i norsk og engelsk.

Stillingen kan tilpasses den rette kandidatens kompetanse, interesser og erfaringsnivå og vil rapportere til konsernregnskapsdirektør.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende faglige utfordringer. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling.

Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsbaserte betingelser og gode forsikringsordninger. Du vil også få anledning til å ta del i verdiskapingen ved medeierskap. Alle ansatte får tilbud om å delta i AF Gruppens aksje- og opsjonsprogram.

Søknadsfrist er 23. oktober, det oppfordres til å søke så tidlig som mulig da vi løpende vil ta inn aktuelle kandidater til intervju.