Vi søker en fremoverlent, analytisk og operativ regnskapssjef til Eiqon AS. Du vil få et overordnet ansvar for ledelse og utvikling av selskapets økonomi- og finansfunksjon. Du vil få en unik mulighet til å påvirke strategi- og forretningsutviklingsprosesser.

For å lykkes og trives i rollen må du være kommersiell, resultat- og løsningsorientert. Du er dyktig på samarbeid og har evnen til å skape tillit gjennom gode relasjonsbyggende egenskaper. Videre har du en analytisk, nøyaktig og strukturert tilnærming til oppgaver og ansvarsområder.

Du vil være en viktig bidragsyter på både det administrative og operative planet i selskapet. Engelsk og norsk vil være arbeidsspråket. Det vil være meget gode muligheter for utvikling av stillingen for den rette søkeren. Stillingen rapporterer til daglig leder i Eiqon AS. Du vil ha et tett samarbeid med ledergruppen, avdelingsledere og administrasjonen.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Sentral bidragsyter i strategi- og forretningsutviklingsprosesser
 • Ansvarlig for likviditetsstyring og -oppfølgning, samt finansiell risikostyring
 • Rapportering til ledelsen og konsern, herunder saksforberedelse til styremøter
 • Ansvarlig for budsjettering, prognoser, rapportering og årsavslutning herunder kontakt med revisor
 • Tett samarbeid med og sparringspartner for daglig leder, styret og drift
 • Sentral i å videreutvikle rutiner, prosesser og systemer
 • Ansvar for kontroll av og oversikt av operasjonelle leieavtaler, forsikringer, husleieavtaler, garantier og andre prosjektrelaterte avtaler
 • Bistå i budsjett- og prognosearbeid
 • Selskapets ledende ressurs på regnskap, skatt og avgift
 • Lede og optimalisere kvaliteten og prosessene for mnd.avslutninger, årsoppgjør, konsern- og skatterapportering
 • Bistå i og sparringspartner ved finansielle transaksjoner
 • Hovedkontakt for revisor

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdanning, gjerne innen revisjon
 • Minimum 5 års erfaring fra en tilsvarende rolle, gjerne innen bygg og anlegg. Sterke kandidater med mindre erfaring vil også bli vurdert
 • God forståelse i og erfaring innen regnskap
 • God IT-kompetanse og systemforståelse, med hovedfokus på Excel, Word, PowerPoint og Outlook, samt ERP-systemer
 • Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner 
 • Kan beherske godt engelsk og norsk både muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til Xledger (selskapenes regnskapssystem) er en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring med prosjektøkonomi

 

Personlige egenskaper:

 • Stor arbeidskapasitet, nysgjerrig, ydmyk og interessert i å forstå den underliggende virksomheten
 • God gjennomføringsevne og har en analytisk, nøyaktig og strukturert tilnærming til oppgaver og ansvarsområder
 • Kommersiell, resultat- og løsningsorientert
 • Dyktig på samarbeid og har evnen til å skape tillit gjennom gode relasjonsbyggende egenskaper
 • Strukturert og opptatt av kvalitet
 • Lagspiller

 

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling med spennende og varierte oppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
 • Stort handlingsrom og gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Du vil få anledning til å ha eierandeler i AF Gruppen i form av et aksje- og opsjonsprogram
 • Oppstart etter avtale.